header.home link

Biogas-E ziet toekomst in stuurbare WKK-motoren

31 mei 2018
Biogas-E, het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen, publiceerde haar rapport ‘De biogassector in 2017’. In het rapport wordt bijzondere aandacht besteed aan de thema’s groen gas en het flexibel aansturen van de WKK-motor. “Via de opzuivering van biogas tot aardgaskwaliteit en door het regelen van de WKK-motor naargelang de energievraag, kunnen biogasinstallaties optimaal ingepast worden in de toekomstige energiemix”, klinkt het.
Lees meer over:

Biogas-E, het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen, publiceerde haar rapport ‘De biogassector in 2017’. In het rapport wordt bijzondere aandacht besteed aan de thema’s groen gas en het flexibel aansturen van de WKK-motor. “Via de opzuivering van biogas tot aardgaskwaliteit en door het regelen van de WKK-motor naargelang de energievraag, kunnen biogasinstallaties optimaal ingepast worden in de toekomstige energiemix”, klinkt het.

Vorig jaar produceerde de biogassector 765 gigawattuur (GWh) groene stroom en 998 GWh groene warmte, een lichte daling ten opzichte van 2016. “Biogas levert hiermee acht procent van de elektricteitsvraag van de Vlaamse huishoudens”, laat Biogas-E weten. De groene stroom en groene warmte worden opgewekt door het gebruik van biogas in een warmtekrachtkoppelingsmotor (WKK-motor). “Deze biogas WKK-motoren zullen een belangrijke rol spelen in de energietransitie omdat ze kunnen worden ingezet als stuurbare productie-eenheden”, klinkt het.

Een stuurbare WKK-motor kan dan bijvoorbeeld tijdelijk meer produceren wanneer er zich tekorten aan elektriciteit op het net voordoen. Bij een overaanbod aan elektriciteit, wanneer veel zon- en windenergie voorhanden is, kunnen die installaties hun productie terugschroeven om het netevenwicht te bewaren. “Het ligt voor de hand dat door de toenemende productie van zon- en windenergie in Vlaanderen en Europa de vraag naar stuurbare productie-eenheden op de elektriciteitsmarkt alleen maar verder zal stijgen.”

“Een andere valorisatieroute van het biogas is de opzuivering tot aardgaskwaliteit en het bijmengen van dit groene gas in het aardgasnet”, zegt Biogas-E. In 2017 werd 347 miljoen m³ biogas geproduceerd, goed voor een totale energie-inhoud van 2.000 GWh. “Er rekening mee houdend dat het gasverbruik van gezinnen een pak hoger ligt dan het gemiddeld elektriciteitsverbruik, komt dit overeen met 7,3 procent van het gas geleverd door de gasleveranciers aan huishoudens. Deze valorisatieroute van het biogas wordt tot nog toe in Vlaanderen niet toegepast door het uitblijven van een regelgevend kader.”

“In de huidige energietransitie wordt het steeds belangrijker dat beide valorisatieroutes een gelijk speelveld kennen”, aldus Biogas-E. “Enkel met een gelijk speelveld krijgen biogasbedrijven de flexibiliteit en kans zich optimaal te schakelen in de energiemix. Afhankelijk van de locatie en de bedrijfseigen energievraag of die van naburige bedrijven kan ofwel de valorisatie van het biogas in een warmtekrachtkoppeling, ofwel de opzuivering van het biogas tot groen gas de energetisch meest efficiënte oplossing bieden. In de huidige energietransitie, waar duidelijk een belangrijke rol voor gas is weggelegd, is het ondenkbaar dat de productie van groen gas een concurrentieel nadeel moet ondervinden met de valorisatie van biogas in een warmtekrachtkoppeling.”

Een voorpublicatie van het volledige rapport kan je hier vinden.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek