header.home link

België telt 571 erkende gewasbeschermingsmiddelen

1 september 2020
In België zijn 571 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor gebruik. In 2019 werden er 34 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waarvan 5 biopesticiden. Voor 14 middelen werd geen toelating verleend. Zij mogen gebruikt worden door ruim 65.000 professionele gebruikers die hiervoor een fytolicentie hebben ontvangen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In België zijn 571 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor gebruik. In 2019 werden er 34 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waarvan 5 biopesticiden. Voor 14 middelen werd geen toelating verleend. Zij mogen gebruikt worden door ruim 65.000 professionele gebruikers die hiervoor een fytolicentie hebben ontvangen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn aan een dubbele toelatingsprocedure onderworpen. Eerst moet de werkzame stof op Europees niveau worden goedgekeurd en vervolgens moet het gewasbeschermingsmiddel zelf nog groen licht krijgen op het niveau van de lidstaten. Dat dit geen procedure is die je zomaar even doorloopt, blijkt uit de cijfers. In 2019 werd geen nieuwe werkzame stof ter evaluatie aangeboden op Europees niveau. Drie stoffen werden wel onderworpen aan een herevaluatie.

Op Belgisch niveau bewoog er wel één en ander afgelopen jaar: 34 middelen kregen een nieuwe toelating en 14 werden geweigerd. Vijf gewasbeschermingsmiddelen veranderden dan weer significant van samenstelling. Voor 537 van de 571 erkende gewasbeschermingsmiddelen was er een verlenging van de bestaande toelating.

“Dat relatief grote aantal verlengingen zegt iets over het aantal gewasbeschermingsmiddelen waarover we ons straks, in het licht van de Farm to Fork-strategie van Europa, als samenleving moeten buigen in de hoop om alternatieven te ontwikkelen”, klinkt het bij DG Dier, Plant en Voeding. Al wijst de dienst erop dat het natuurlijk niet allemaal om schadelijke producten gaat, afgelopen jaar alleen al werden vijf biopesticiden goedgekeurd.

Sinds november 2015 moet elke professionele gebruiker, verdeler of voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen een fytolicentie hebben. Sindsdien heeft DG Dier, Plant en Voeding al zo’n 79.800 licenties uitgereikt. Daarvan is 82 procent voor professioneel gebruik van deze producten. De overige licenties worden vooral afgeleverd voor de distributie van en voorlichting over gewasbeschermingsmiddelen, zoals in verkooppunten en tuincentra.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt meer dan vroeger in vraag gesteld. Om die reden heeft de FOD Volksgezondheid een reeks veel gestelde vragen over gewasbeschermingsmiddelen gebundeld op zijn website. “De FAQ-sectie op onze website behandelt een groot aantal vragen die professionals, maar ook geïnteresseerde leken zich kunnen stellen. En via de zoekfunctie bovenaan de site is het mogelijk om à la carte informatie in te winnen over zowat alle stoffen die in de media aan bod komen. Denk maar aan glyfosaat, neonicotinoïden, SDHI’s of chloorprofam”, aldus DG Dier, Plant en Voeding.

Meer informatie: Activiteitenverslag 2019 – DG Dier, Plant en Voeding

Beeld: Amazone

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek