header.home link

Aquafin haalt tot 95 procent van fosfor uit water

In totaal zullen 51 waterzuiveringsstations uitgerust worden met fosformonitoren waardoor die op jaarbasis 70 ton fosfor extra uit het afvalwater zullen halen. Op die manier wil Vlaanderen ervoor zorgen dat de kwaliteit van het water in onze beken en rivieren verbetert, want momenteel haalt slechts 28 procent van alle waterlopen de geldende fosfornorm.

25 april 2023  – Laatste update 27 april 2023 15:31
Lees meer over:
waterzuivering-660x440

Fosfaten in het rioolwater en bodemwater zijn afkomstig van onder meer urine, was- en schoonmaakmiddelen, de landbouw en van bodemerosie. Te veel fosfor zorgt onder andere voor een slechte waterkwaliteit van onze beken en rivieren. Het leidt tot overbemesting van de waterlopen en dat uit zich in overvloedige algengroei. Hierdoor vermindert het zuurstofgehalte en de lichtinval, waardoor waterorganismen afsterven. “Minder fosfor betekent dat er ook minder zuiveringsstappen nodig zijn om het water te gebruiken voor bijvoorbeeld drinkwater”, weet minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

1,5 miljoen euro

"We investeren anderhalf miljoen euro in 51 zuiveringsinstallaties van Aquafin om fosfor maximaal uit afvalwater te halen vooraleer we dat terug naar de beekjes en rivieren laten gaan", duidt minister Demir. Momenteel wordt er in de waterinstallaties van Aquafin reeds 80 procent van het fosfor uit het aangeleverde riool- en afvalwater gehaald. Maar dat is nog niet genoeg. Voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater zoals de Kaderrichtlijn Water bepaalt, mag de totale concentratie fosfor in de waterloop niet hoger liggen dan 0,14 mg/l. Met de installatie van de 51 stikstofmonitoren kan dit reeds verlaagd worden naar 0,3 mg/l, dan wordt 95 procent van het fosfor uit het water gehaald. Maar zo geraken we nog niet aan de concentratie van 0,14 mg/l om over een goede waterkwaliteit te spreken. We zullen hoogstwaarschijnlijk wel tegemoet komen aan de nieuwe verwachte Europese richtlijn voor stedelijk afvalwater, die zal verstrengen naar een concentratienorm voor fosfor in gezuiverd afvalwater van 0,5 mg/liter.

Waterzuiveringsproces

“Fosfor wordt uit het water gehaald door toevoeging van chemicaliën”, legt Kathleen Moons, procesingenieur bij Aquafin, uit in het vrt-Journaal. “Dit gebeurt via een fosfaatmonitor, die aanhoudend de waarden meet en de dosering van chemicaliën bijstuurt.”

"Naast deze investering zullen we ook meer geld moeten uitgeven aan chemicaliën", zegt Jan Goossens, CEO van Aquafin. "Maar toch komt deze maatregel als de meest kostenefficiënte uit een vergelijkend onderzoek dat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) deed over verschillende maatregelen en sectoren heen. Het aanleggen van extra collectoren of het aansluiten van woningen in het buitengebied kost niet alleen veel meer, het duurt ook veel langer dan de uitrol van dit project.”

Recuperatie van fosfor

Op jaarbasis zal er dankzij de fosformonitoren 70 ton fosfor extra uit ons drinkwater gehaald kunnen worden. En daar stopt de procedure niet want tijdens het zuiveringsprocedure zakt de fosfor in het slib van de waterzuiveringsinstallatie. Dat slib zal in de toekomst verwerkt worden waardoor het fosfor uit het slib gerecupereerd wordt. "Niet onbelangrijk als je weet dat fosfor enerzijds een essentiële bouwsteen is voor de groei van alle levende organismen, en dus ook de mens, en dat anderzijds de voorraden ervan erg onder druk staan", aldus Goossens. Momenteel zou Aquafin zo'n 15 procent van de fosforbehoefte in Vlaanderen kunnen invullen bij maximale recuperatie.

Ruim 33 miljard liter gezuiverd rioolwater krijgt binnenkort nieuw leven
Uitgelicht
De Vlaamse regering investeert ruim 11 miljoen euro in vijf projecten van in totaal bijna 155 miljoen euro waardoor 33,3 miljard liter jaarlijks gezuiverd rioolwater hergebrui...
26 oktober 2022 Lees meer

Bron: Belga, Het Journaal

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek