header.home link

Amerikaanse frisdrank schaadt nieren

12 januari 2009
De toename van terminaal nierfalen in de Verenigde Staten kan niet volledig worden verklaard door de opmars van risicofactoren zoals diabetes en hypertensie. Dat blijkt uit een onderzoek bij 9.000 volwassenen. Daarom wordt er gezocht naar andere mogelijke verklaringen zoals frisdrank.
Lees meer over:

De toename van terminaal nierfalen in de Verenigde Staten kan niet volledig worden verklaard door de opmars van risicofactoren zoals diabetes en hypertensie. Dat blijkt uit een onderzoek bij 9.000 volwassenen. Daarom wordt er gezocht naar andere mogelijke verklaringen zoals frisdrank.

Sommige experts wijzen erop dat de prevalentie van terminaal nierfalen is beginnen te stijgen na de massale introductie van fructose op de voedingsmarkt. Van fructose is bekend dat het de urinezuurwaarden in het bloed doet toenemen. Een recent onderzoek heeft een verband aangetoond tussen het gebruik van frisdrank met fructose en het risico om jicht te krijgen. Het verband tussen het gebruik van frisdrank met fructose en nierschade zou drieledig kunnen zijn.

Ten eerste geeft het overmatige gebruik van zoete voedingsstoffen aanleiding tot zwaarlijvigheid en diabetes, die beide risicofactoren voor nierschade zijn.Ten tweede schaadt fructose misschien rechtstreeks de nier, of door toedoen van urinezuur, aldus de Huisarts. Ten slotte kunnen mogelijk ook andere ingrediënten van frisdrank, zoals fosfor in cola, de nier beschadigen.

De onderzoekers volgden een groep van meer dan 9.000 volwassenen zonder diabetes. Ze gebruikten als afkappunt de consumptie van meer dan twee frisdranken per dag; als indicator voor nierschade zochten ze naar microalbuminurie. Hun resultaten toonden aan dat er bij mensen die meer dan twee frisdranken per dag gebruikten, inderdaad een verhoogde prevalentie van microalbuminurie bestond. Het verschil was significant in de hele groep en bij de vrouwen, maar niet in de subgroep van de mannen. Belangrijk is ook dat er geen correlatie werd gevonden tussen nierschade en het gebruik van dieetlimonades, zijnde de de light-varianten.

Fructose bleek de nier te beschadigen via andere mechanismen dan diabetes, hypertensie en zwaarlijvigheid, want de correlatie bleef bestaan na correctie voor de HbA1c, de bloeddruk en de BMI. De invloed van fructose op de nier kan tot stand komen via een verhoogd urinezuurgehalte in het bloed, maar opvallend was dat de correlatie tussen de consumptie van frisdrank en microalbuminurie ook bleef bestaan na correctie voor het urinezuurgehalte. 

Waarom vrouwen een hoger risico lopen, is onbekend. Een mogelijkheid is dat vrouwen hun inname van frisdrank onderrapporteren, waardoor ze schijnbaar meer nierschade hebben bij lagere dosissen. Deze resultaten moeten uiteraard worden bevestigd, aldus De Huisarts. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat frisdrank bij ons essentieel wordt aangezoet met saccharose, en niet met fructose. Dat leert ons tenminste een snel onderzoek op een aantal merken in de supermarkt, aldus De Huisarts.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek