header.home link

Akkerbouwgewassen tekenen lagere opbrengst op in 2020

12 augustus 2021

Het jaar 2020 wordt vooral gekenmerkt door een lagere opbrengst voor bijna alle akkerbouwgewassen. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Volgens het bureau hadden deze opbrengstdalingen niet noodzakelijk productiedalingen tot gevolg. Door de slechte weersomstandigheden in het najaar van 2019 werden er veel minder wintergranen ingezaaid. Tijdens het voorjaar van 2020 werd dan weer meer zomergraan gezaaid. Dit had een grote productiedaling tot gevolg voor de wintergranen, goed voor 10 procent minder wintertarwe, 19 procent minder wintergerst en 18 procent minder triticale. In totaal werd 260.500 ton minder wintergraan geproduceerd dan in 2019.

0

minder wintertarwe

0

minder wintergerst

0

minder triticale

Doordat er meer zomergraan werd ingezaaid, kon in 2020 toch een productiestijging opgetekend worden, ondanks de tegenvallende opbrengsten als gevolg van de droogte in het voorjaar.

Ook minder maïs, suikerbieten, aardappelen en vlas

De productie van korrelmaïs nam met 2 procent af en deze van voedermaïs bleef op het niveau van 2019. Voor beide gewassen was er een oppervlaktestijging, gecombineerd met een opbrengstdaling.

Verder tekent Statbel een opbrengstdaling van 4 procent op voor suikerbieten. Het jaar ervoor steeg de opbrengst nog met 6 procent. Hiermee komt het opbrengstcijfer net iets hoger uit dan de opbrengst in 2018, namelijk 84,3 ton per hectare. Als gevolg van een oppervlaktedaling werden er bijna 288.000 ton minder suikerbieten geproduceerd in 2020.

Het totale areaal van de aardappelen daalde in België met 1 procent ten opzichte van 2019. In combinatie met een lagere opbrengst, als gevolg van de droogte in augustus 2020, gaf dit een totale productiedaling van 2 procent. In absolute cijfers vertaalt zich dit naar een daling van bijna 99.000 ton.

Voor vezelvlas zag Statbel een oppervlaktestijging van 24 procent. Maar die stijging vertaalde zich helemaal niet in een hogere opbrengst. Integendeel, voor vezelvlas werd een opbrengstdaling genoteerd van maar liefst 30 procent als gevolg van de droogte in het voorjaar. Daarmee daalt de Belgische productie in 2020 met 13 procent. De opbrengst kwam op 4,4 ton per hectare uit en lag beduidend lager dan het vijfjaarlijkse gemiddelde van 5,2 ton per hectare.

Koolzaad was één van de weinige gewassen die in 2020 een opbrengststijging boekte. Toch liep de productie terug met 10 procent als gevolg van een lager areaal ten opzichte van 2019.

Lichte stijging aantal landbouwbedrijven

Statbel geeft nog mee dat het aantal bedrijven in België die produceren voor de verkoop is toegenomen met 0,7 procent. “Dit komt doordat enerzijds de definitie van een actieve landbouwer in 2018 versoepeld werd en anderzijds een verdere verfijning plaatsvond van ons landbouwerregister”, klinkt het. “Dit heeft ook tot gevolg dat er een stijging is van de oppervlakte cultuurgrond, aantal runderen en varkens.”

Meer info en cijfers vind je op de website van Statbel.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek