header.home link

Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, aantal ongevallen niet

Sinds begin 2020 tot nu werden in de land- en tuinbouwsector 343 arbeidsongevallen geregistreerd, waarvan 55 met machines en vervoermiddelen en 23 waarbij een dier betrokken was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister voor Landbouw Hilde Crevits (CD&V) gaf op een schriftelijke vraag van parlementslid Stijn De Roo (CD&V). “Arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector moet ook in de toekomst een blijvende zorg zijn. Ik denk dat er nog een tandje mag bijgestoken worden”, aldus De Roo.

27 november 2020  – Laatste update 30 november 2020 14:30
Lees meer over:

Uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Ferdris) blijkt dat het aantal ongevallen in 2018, 2019 en in 2020 tot nu nog steeds heel hoog blijft. Het overgrote deel, bijna 74 procent gebeurt op het bedrijf zelf.

In 2019 organiseerden de erkende centra voor landbouwvorming 138 opleidingen waarin EHBO aan bod kwam. De arbeidsveiligheid vormt immers een vast onderdeel van de starterscursussen voor toekomstige landbouwers. Preventie komt in de opleidingen voor landbouwers ook aan bod bij veiligheid op de weg, arbeidsveiligheid en gevaar van mestgassen.

Extra aandacht

“Preventie en arbeidsveiligheid verdienen nog extra aandacht en werden daarom opgenomen in de lijst van de beleidsprioriteiten die aan de centra werden gecommuniceerd voor het werkingsjaar 2020”, stelt minister Crevits. “In de subsidiemaatregel ‘KRATOS – Raad op maat’ is er een adviesmodule ‘arbeidsveiligheid’ opgenomen, waarvan al 683 keer gebruikt gemaakt is. Tijdens een rondgang op hun bedrijf krijgen landbouwers gratis advies over hoe ze de verschillende risico’s op hun bedrijf kunnen beperken.”  

Het Departement Landbouw en Visserij organiseerde in het najaar van 2019, samen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid (FOD WASO) en Preventagri, een studiedag voor adviseurs over het thema arbeidsveiligheid, waarbij het thema mestgassen ook aan bod kwam. Het doel van deze studiedag was om de verschillende sectorinitiatieven en expertise over arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector met de adviseurs te delen zodat zij deze informatie in hun adviezen aan de landbouwers kunnen doorgeven.

“Het is overduidelijk dat arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector ook in de toekomst een blijvende zorg moet zijn. Ik denk dat er nog een tandje mag bijgestoken worden”, besluit Stijn De Roo. “Een mogelijkheid is om samen met de landbouworganisaties, die in nauw contact staan met hun leden, bijkomende campagnes op te zetten rond arbeidsveiligheid in de sector en hiervoor uiteraard de nodige financiële middelen te voorzien.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Fedagrim

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek