header.home link

Vlaamse geitenhouderij mag hoopvol naar toekomst kijken

11 februari 2016
In 2013 kocht de Belg 0,39 kilo geiten- of schapenkaas, terwijl dat in 2007 nog 0,22 kilo was. De Belg toont zich dus een steeds grotere liefhebber van geitenkaas, wat logischerwijs ook de vraag naar geitenmelk doet stijgen. Vlaanderen telt momenteel 80 geitenhouderijen die samen ruim 26.000 geiten houden. Vooral in Antwerpen lijkt de sector in beweging: tussen 2011 en 2015 werden er bijna 50 aanvragen voor investeringssteun ingediend door Antwerpse geitenhouders.
Lees meer over:

In 2013 kocht de Belg 0,39 kilo geiten- of schapenkaas, terwijl dat in 2007 nog 0,22 kilo was. De Belg toont zich dus een steeds grotere liefhebber van geitenkaas, wat logischerwijs ook de vraag naar geitenmelk doet stijgen. Vlaanderen telt momenteel 80 geitenhouderijen die samen ruim 26.000 geiten houden. Vooral in Antwerpen lijkt de sector in beweging: tussen 2011 en 2015 werden er bijna 50 aanvragen voor investeringssteun ingediend door Antwerpse geitenhouders.

Met een bezetting van 80 geitenhouders is deze sector een eerder kleine specialisatietak binnen de Vlaamse veehouderij. Ze zijn volgens cijfers van 2013 min of meer gelijk verspreid over de vijf provincies, met Antwerpen als uitschieter. Vlaams-Brabant telt vier geitenhouderijen, Limburg 15, Oost- en West-Vlaanderen 18 en Antwerpen 25. Die verhouding zet zich logischerwijs in grote lijnen door in het aantal geiten per provincie: 756 in Vlaams-Brabant, 4.252 in Limburg en 10.936 in Antwerpen. Opvallend is dat Oost- en West-Vlaanderen precies evenveel geitenhouderijen tellen, maar dat Oost-Vlaanderen 8.075 geiten telt, terwijl dat er in West-Vlaanderen maar 3.137 zijn.

Doordat er steeds meer vraag is naar geitenkaas wordt de druk op de geitenmelkmark groter, wat volgens de vraag-aanbodlogica goed nieuws is voor de geitenhouder die dan in principe een betere prijs voor zijn melk krijgt. Ook in het buitenland is er overigens een tekort aan geitenmelk. In Frankrijk, een land waar traditioneel veel geitenkaas geproduceerd en geconsumeerd wordt, kiezen veel jonge boeren voor omschakeling naar minder intensieve akkerbouw, waardoor een deel van de Belgische geitenmelk richting Frankrijk vertrekt. Daarbij komt dat vanuit Nederland opvallend meer geitenmelk in poedervorm naar China wordt geëxporteerd. Daardoor komt er dus ook minder geitenmelk vanuit Nederland naar ons land. 

En dus moet de capaciteit in ons land naar omhoog. Vooral in Antwerpen lijken geitenhouders daarmee bezig te zijn. Uit de cijfers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) blijkt immers dat er tussen 2011 en 2015 liefst 47 aanvragen voor investeringssteun werden ingediend, tegenover 20 in Oost-Vlaanderen, 13 in West-Vlaanderen, 2 in Limburg en 2 in Vlaams-Brabant. Voor alle provincies geldt dat de aantrekkelijke marktperspectieven en de grote vraag voor een investeringspiek heeft gezorgd in 2015. In de provincie Antwerpen bijvoorbeeld lag de uitgekeerde VLIF-steun in 2015 met 402.418 euro dubbel zo hoog dan tijdens de vier voorgaande jaren samen. Die tendens is ook in de andere provincies duidelijk zichtbaar.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) blijkt dat ook landbouwminister Joke Schauvliege volop gelooft in de toekomst van de sector. Ze wijst erop dat geitenhouders sinds de nieuwe VLIF-regelgeving die sinds 1 januari 2015 in voege is, bij de bouw en uitrusting van hun stallen voor bepaalde onderdelen die gericht zijn op energiebesparing zoals LED-verlichting, rationeel watergebruik, arbeidsrationalisatie, hygiëne, enzovoort, 30 procent steun kunnen krijgen.

Geitenbedrijven die niet voldoen aan de VLIF-voorwaarden kunnen onder bepaalde voorwaarden een kapitaalpremie krijgen voor de omschakeling naar de biologische productie. “Het betreft een selectieve steunmaatregel die onder meer tot doel heeft om kleinere, in bijberoep geëxploiteerde bedrijven, die omschakelen naar biolandbouw, financieel te steunen bij die omschakeling”, aldus Schauvliege. Hobbyfokkers van geiten komen niet in aanmerking.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek