header.home link

Video demonstreert het veilig mixen en omgaan met mest

8 juni 2015
De risico’s van mestgassen worden jammer genoeg nog al te vaak onderschat door landbouwers. Bij mest ontstaat het grootste gevaar tijdens het mixen en verpompen en bij het openen en betreden van de mestopslag. In 2014 verloren minstens drie mensen het leven doordat ze bedwelmd raakten door mestgassen of gassen die vrijkwamen bij rotting van organisch materiaal. Om landbouwers te behoeden voor de gevaren, toont een demonstratief filmpje hoe je veiliger kan werken en de risico’s kan beperken. Deze video is een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij, PreventAgri, het Varkensloket, Boerenbond en ILVO.
Lees meer over:

De risico’s van mestgassen worden jammer genoeg nog al te vaak onderschat door landbouwers. Bij mest ontstaat het grootste gevaar tijdens het mixen en verpompen en bij het openen en betreden van de mestopslag. In 2014 verloren minstens drie mensen het leven doordat ze bedwelmd raakten door mestgassen of gassen die vrijkwamen bij rotting van organisch materiaal. Om landbouwers te behoeden voor de gevaren, toont een demonstratief filmpje hoe je veiliger kan werken en de risico’s kan beperken. Deze video is een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij, PreventAgri, het Varkensloket, Boerenbond en ILVO.

Ongevallen met mestgassen hebben niet zelden een dodelijke afloop voor mens of dier. Tijdens de opslag van mest worden gassen gevormd, waarvan de concentraties stijgen naarmate de mestopslag langer gesloten blijft. Wanneer de mest gemixt of verpompt wordt, kunnen er op korte tijd grote hoeveelheden van deze mestgassen vrijkomen. Dode hoeken in de stal en windstilte vergroten het risico. PreventAgri en het Varkensloket gaven al de folder ‘Mestgassen: veel gevaarlijker dan u denkt’ uit over deze problematiek. Nu is er ook een filmpje dat toont hoe je met een paar eenvoudige maar effectieve maatregelen heel wat problemen kan voorkomen.

Bekijk het filmpje via de videozone op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek