header.home link

Vegaplan waakt mee over de waterkwaliteit in Vlaanderen

26 juni 2019
Door een aanpassing van de wetgeving inzake geïntegreerde gewasbescherming levert Vegaplan, het lastenboek voor plantaardige producten, sinds vorig jaar een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Bij een audit worden gecertificeerde landbouwers namelijk gecontroleerd op het respecteren van de 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen. Ook het gebruik van een driftreducerende spuittechniek wordt geverifieerd. In het jaarverslag staat dat deze maatregelen sinds april 2019 ook in Wallonië verplicht zijn. Vorig jaar werden ongeveer 6.000 audits uitgevoerd bij de meer dan 17.000 Vegaplan-gecertificeerde landbouwbedrijven in ons land.

Door een aanpassing van de wetgeving inzake geïntegreerde gewasbescherming levert Vegaplan, het lastenboek voor plantaardige producten, sinds vorig jaar een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Bij een audit worden gecertificeerde landbouwers namelijk gecontroleerd op het respecteren van de 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen. Ook het gebruik van een driftreducerende spuittechniek wordt geverifieerd. In het jaarverslag staat dat deze maatregelen sinds april 2019 ook in Wallonië verplicht zijn. Vorig jaar werden ongeveer 6.000 audits uitgevoerd bij de meer dan 17.000 Vegaplan-gecertificeerde landbouwbedrijven in ons land.

Vegaplan is een certificatiesysteem dat landbouwers van markttoegang verzekert. Doorstaat een landbouwbedrijf een audit, dan bewijst dat het naleven van de wettelijke vereisten en het tegemoetkomen aan verwachtingen van afnemers en consumenten. Specifiek voor plantaardige producten garandeert Vegaplan de voedselveiligheid, traceerbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Bij een controlebezoek verifiëren de inspecteurs van de certificeringsinstellingen ook de regionale eisen in verband met geïntegreerde gewasbescherming.

“De Vegaplan Standaard blijft nooit stilstaan”, schrijft voorzitter Mathieu Vrancken in het voorwoord van het jaarverslag. Hij verwijst naar de controle op de teeltvrije zone langs waterlopen die voor percelen gelegen in Vlaanderen in september vorig jaar aan het lastenboek werd toegevoegd. “Hierdoor draagt Vegaplan zijn steentje bij aan de bescherming van de waterlopen”, aldus Vrancken, die zelf actief is als akkerbouwer. Ook de verplichting om drift bij een bespuiting van gewasbeschermingsmiddelen met 50 procent te reduceren – door middel van aangepaste spuitdoppen of gelijkwaardige techniek – wordt mee gecontroleerd bij een Vegaplan-audit.

In 2018 waren er meer dan 17.000 Vegaplan gecertificeerde landbouwbedrijven, wat overeenkomt met 57 procent van de landbouwers in België. Zij vertegenwoordigen een nog groter aandeel in het productievolume van de belangrijkste akkerbouwproducten. Zo is 85 procent van het suikerbietenareaal, 84 procent van het aardappelareaal en 81 procent van het graanareaal gecertificeerd. Vegaplan certificeert ook de teelt van verse en industriegroenten en van fruit. Naar het areaal gekeken, is de afdekkingsgraad telkens 90 procent of hoger. Verspreid over België zijn er ook meer dan 1.000 loonwerkers gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard. Bij landbouwers en bij loonwerkers steeg het aantal gecertificeerde bedrijven met 8 procent tussen 2017 en 2018.

Meer info: Vegaplan jaarverslag 2018

Beeld: Vlaamse Landmaatschappij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek