header.home link

ValuSect wil insecten op de (menu)kaart zetten

15 mei 2020
De wereldbevolking groeit, terwijl de beschikbaarheid van hulpbronnen - zoals voedsel - afneemt. Er is dus behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen. “Insecten kunnen het voedsel van de toekomst worden”, meent onderzoekscentrum Inagro. “Toch is er in de dichtbevolkte westerse landen nog wat weerstand. Het Europese project ValuSect wil daar verandering in brengen.” Inagro zal samen met negen internationale partners duurzame productie- en verwerkingstechnieken ontwikkelen voor voedingsmiddelen op basis van insecten.

De wereldbevolking groeit, terwijl de beschikbaarheid van hulpbronnen - zoals voedsel - afneemt. Er is dus behoefte aan duurzame alternatieven voor voedselbronnen. “Insecten kunnen het voedsel van de toekomst worden”, meent onderzoekscentrum Inagro. “Toch is er in de dichtbevolkte westerse landen nog wat weerstand. Het Europese project ValuSect wil daar verandering in brengen.” Inagro zal samen met negen internationale partners duurzame productie- en verwerkingstechnieken ontwikkelen voor voedingsmiddelen op basis van insecten.

Ongeveer 30 procent van de consumenten in Europa is bereid insecten als voedsel te consumeren. "Met het project ValuSect - of valuable insects - willen we dat aandeel nog verhogen”, zegt Sabine Van Miert, projectleider en verbonden aan de Thomas More Hogeschool. “We willen de ontwikkeling en marktintroductie van levensmiddelen op basis van insecten stimuleren door de kwaliteit van productie en verwerking van insecten te verbeteren, smaakproeven met consumenten uit te voeren en het milieueffect te verminderen.”

Verder wordt er binnen ValuSect onderzoek gevoerd naar de uitstoot van broeikasgassen, de impact van substraten, de voedselveiligheid en de houdbaarheid van de voedingsproducten. “De vraag is niet of insecten de oplossing kunnen zijn voor de groeiende behoefte aan eiwitten”, aldus Sabine Van Miert. “De vraag is wat de beste strategie is om die ontwikkeling te bevorderen.”

Om het onderzoek vorm te geven en uit te voeren, werken onderzoekers van Thomas More Hogeschool en Inagro samen met acht internationale partners. “Met ValuSect willen we de uitstoot van broeikasgassen kwantificeren voor verschillende soorten insecten: meelwormen, krekels en sprinkhanen”, legt Carl Coudron van Inagro uit. “Daarnaast voeren we ook onderzoek uit naar emissies van fijn stof en ammoniak die de directe omgeving van een insectenkwekerij kunnen beïnvloeden.”

Geïnteresseerde (agrovoedings)bedrijven kunnen vouchers met een waarde tot € 40.000 ontvangen voor ondersteuning bij productontwikkeling, uitvoering van smaakproeven, of voor de verbetering van kweek- en verwerkingstechnieken. Afhankelijk van de vraag zal de projectpartner met de meeste expertise in dat domein ondersteuning bieden. “Zowel starters als ervaren bedrijven met een innovatief idee kunnen een beroep doen op dit vouchersysteem, dat dit najaar gelanceerd wordt”, klinkt het bij Inagro.

ValuSect krijgt 2,08 miljoen euro steun vanuit het Interreg North-West Europe programma. Het project loopt tot eind juni 2023.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek