header.home link

Schauvliege wil meer aandacht voor schoolmoestuintjes

1 juni 2015
“Scholen moeten inzetten op gezonde voeding en op het bewustmaken van jongeren van wat streekeigen producten zijn en hoe ze worden geproduceerd. Hoewel we al verschillende initiatieven nemen rond moestuintjes op school, is het goed om dit aanbod nog eens extra onder de aandacht te brengen van scholen”, antwoordde Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Jos De Meyer. Die vraag kwam er nadat de minister recent nog 300.000 euro vrijmaakte om volkstuinprojecten te ondersteunen.
Lees meer over:

“Scholen moeten inzetten op gezonde voeding en op het bewustmaken van jongeren van wat streekeigen producten zijn en hoe ze worden geproduceerd. Hoewel we al verschillende initiatieven nemen rond moestuintjes op school, is het goed om dit aanbod nog eens extra onder de aandacht te brengen van scholen”, antwoordde Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Jos De Meyer. Die vraag kwam er nadat de minister recent nog 300.000 euro vrijmaakte om volkstuinprojecten te ondersteunen.

De positieve aspecten van volkstuinen zijn volgens Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) niet te onderschatten: ze zijn positief voor het sociale contact en bevorderen de gezondheid, zowel door de actieve vrijetijdsbesteding die ermee samenhangt als door de gezonde lokale voeding die wordt geproduceerd. “In een Europa waar nu al meer dan 20 miljoen kinderen last hebben van overgewicht en waar tieners per dag gemiddeld minder dan de helft eten van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit, is aandacht voor gezonde voeding ook in de opvoeding belangrijk”, zegt hij.

In dat kader zijn de Europese subsidies voor het schoolmelk- en schoolfruitprogramma volgens De Meyer dan ook zeer zinvol. “Maar wellicht is het beter om hen ook te betrekken bij het actief tuinieren”, meent hij. “Basisscholen overwegen daarom vaak om een schoolmoestuin aan te leggen, maar door het krappe werkingsbudget is dit voor scholen vaak geen prioriteit. Zou er vanuit de beleidsdomeinen Landbouw en Plattelandsontwikkeling geen budget kunnen voorzien worden om de aanleg van die schoolmoestuintjes aan te moedigen?”

Schauvliege deelt de bezorgdheid van haar collega De Meyer, maar wijst erop dat zulke projecten al ondersteund worden. “Er zijn al heel wat scholen die vandaag een subsidie vanuit het beleidsdomein Landbouw krijgen voor het aanleggen van een schooltuin en volkstuintjes. Als we een oproep lanceren voor volkstuinen, dan kunnen scholen ook steeds intekenen. Het is indrukwekkend hoeveel initiatieven er al bestaan. Vaak zijn het ook samenwerkingen met dichtbijgelegen volkstuinen”, aldus de minister. Ze wijst er ook op dat via het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) dergelijke projecten kunnen gefinancierd worden.

Toch rijzen er soms praktische problemen wanneer scholen een moestuin willen aanleggen. “Dat die moestuinen ook in de vakantiemaanden juli en augustus moeten onderhouden worden, bijvoorbeeld. Dat levert vaak praktische problemen op, maar samenwerking met vrijwilligers of bestaande volkstuinen kan in dat kader interessant zijn”, klinkt het. Volgens Schauvliege wordt er over de materie ook overleg gepleegd met het departement Onderwijs.

“Zoals gezegd, er bestaan nu al verschillende mogelijkheden voor wie een schooltuin wil aanleggen, maar het is wellicht niet slecht om dit aanbod beter bekend te maken naar de scholen. In dat kader zullen we een schrijven doen naar de scholen om die tuintjes meer te promoten en ruchtbaarheid te geven aan de verschillende subsidiemogelijkheden”, besluit de minister.

Beeld: De Wielewaal

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek