header.home link

Regionale landschappen planten 70 km extra hagen en heggen aan

19 april 2022

De 16 Regionale Landschappen van Vlaanderen hebben in 2021 een succesvol jaar geboekt. Zo werden in totaal 70 kilometer hagen en heggen en bijna 112.000 vierkante meter houtkanten aangeplant. Dat blijkt uit de gezamenlijke jaarcijfers van de 16 vzw's.

Lees meer over:
landschaphoutkantknotwilgbiodiversiteit-1280

Verder werden 124 poelen, 237 hoogstamboomgaarden, 459 trage wegen en 94 hectare bermen aangelegd, onderhouden of hersteld. Daarnaast kwamen er vorig jaar ook 59 plekken voor recreatieve natuurbeleving bij. De Regionale Landschappen ondersteunen de vergroeningsambities in Vlaanderen en streven er dan ook naar om het landschap terug aan te kleden en klimaatrobuust te maken. Als “landschapsregisseurs” werken ze daarvoor samen met Vlaanderen, provincies, gemeenten en organisaties op het gebied van landbouw, natuur, jacht, erfgoed en recreatie.

De vzw’s wijzen erop dat de verstedelijking, versnippering, intensieve landbouw en het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen en houtkanten onze resterende natuur en biodiversiteit extra kwetsbaar maken. "Elke dag opnieuw zetten onze medewerkers zich in door het aanleggen en onderhouden van hagen, heggen en houtkanten, poelen, bos, speelnatuur, bloemrijke bermen, trage wegen, dreven, nestkasten, bijenhotels enzovoort", zegt voorzitter Bas Van der Veken. "Dat is goed voor de natuur, maar het Vlaamse landschap wordt zo ook beter beleefbaar en aangenamer voor wandelaars, fietsers en alle bewoners."

Daarnaast werken de organisaties ook aan onderbouwde en gedragen visievorming op het landschap. Thema’s als water, duurzame landbouw, erfgoed, landschapsbeleving en biodiversiteit worden in één gebiedsvisie geïntegreerd. “Als landschapsexperten hebben we echt een verbindende functie,” gaat Van der Veken verder. “We verbinden alle verschillende perspectieven op het landschap met elkaar, maar ook de mens met het landschap dat hem of haar omringt, en de groene of blauwe verbindingen in het landschap zélf. Deze jaarcijfers bewijzen dat onze aanpak werkt.”

Vernieuwde website

Recent vernieuwde de koepel van de 16 vzw's ook zijn website. Natuurliefhebbers kunnen er terecht voor bijna 170 indrukwekkende wandelingen, fietstochten en speelnatuuradresjes, maar vinden er ook tips om zelf aan de slag te gaan in eigen tuin.

Meer info op https://www.regionalelandschappen.be/.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek