header.home link

Ook varkenssector trekt aan alarmbel en vraagt steun

De varkenssector is de volgende sector in het rijtje die de coronacrisis aan de lijve ondervindt. FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees, stelt vast dat vraag en aanbod in onevenwicht zijn geraakt en dat het slachten van varkens vandaag systematisch wordt uitgesteld omdat de slachthuizen geen geschikte afzetkanalen vinden voor hun producten. “Deze crisis komt bovenop de Afrikaanse varkenspest in ons land. Daarom roepen we de overheid op om steunmaatregelen te nemen”, zegt Michael Gore van FEBEV.
7 mei 2020  – Laatste update 14 september 2020 14:54

De varkenssector is de volgende sector in het rijtje die de coronacrisis aan de lijve ondervindt. FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees, stelt vast dat vraag en aanbod in onevenwicht zijn geraakt en dat het slachten van varkens vandaag systematisch wordt uitgesteld omdat de slachthuizen geen geschikte afzetkanalen vinden voor hun producten. “Deze crisis komt bovenop de Afrikaanse varkenspest in ons land. Daarom roepen we de overheid op om steunmaatregelen te nemen”, zegt Michael Gore van FEBEV.

Sinds in de zomer van 2018 Afrikaanse varkenspest werd ontdekt bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg hebben heel wat landen hun grenzen gesloten voor Belgisch varkensvlees. De export naar Europese landen kon wel blijven doorgaan, maar tegen lagere prijzen dan pakweg Nederlands of Duits varkensvlees. Ondertussen openden onder meer India, Vietnam en Singapore opnieuw hun deuren, maar toch ondervindt de sector nog steeds hinder. Volgens FEBEV liep de schade tegen eind 2019 al op tot minstens 700 miljoen euro.

Door het massaal uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in China en de maatregelen die in het land genomen werden om de ziekte onder controle te krijgen, ontstond er een groot tekort aan varkens in China. Dat heeft wereldwijd de prijzen opgedreven waardoor de bittere pil als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land, enigszins verzacht werd voor de Belgische varkenshouders. Eind vorig jaar werden de hoogste prijzen sinds lang genoteerd. In december schommelden die rond 1,45 euro per kilogram levend varken en 1,78 euro per kg geslacht.

Maar deze goede tijden waren van korte duur, want nu hakt de coronacrisis ook zwaar in op de varkenssector. “Binnen het Europese speelveld vormt België op dit ogenblik een buitenbeentje door het feit dat we ook nog steeds de impact voelen van de Afrikaanse varkenspest”, legt Michale Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV uit. “Hierdoor zijn de varkensvleesexporteurs nog steeds niet in staat om hun producten naar verre bestemmingen, waaronder China, te exporteren.”

Hij wijst erop dat andere Europese landen, zoals Denemarken, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, dit wel kunnen doen waardoor zij een buffer hebben kunnen opbouwen. “Zij kunnen hun eigen productie ook beter in evenwicht brengen omdat zij een varkenspestvrije status hebben. Dat waarborgt hun exportcapaciteit”, luidt het. Toch ziet FEBEV dat ook in deze landen een substantiële prijsdaling is ingezet. “In Azië voelen zij de zware concurrentie van de VS omdat daar de prijzen van de varkens gecrasht zijn. Daarom beginnen zij ook weer meer de Europese markt voor hun producten op te zoeken en dat laat zich voelen.”, legt Gore uit.

De Belgische slachthuizen zien hun export in grote mate beperkt tot de Europese markt door de Afrikaanse varkenspest die in ons land bij everzwijnen werd vastgesteld. “Nu worden zij geconfronteerd met toenemende concurrentie van andere spelers uit EU-landen en dat resulteert in substantiële dalingen van de verkoopprijs van varkensvlees”, klinkt het.

FEBEV roept de overheid dan ook op om in deze uitzonderlijke tijden steunmaatregelen te voorzien voor de sector. “Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze sector is tot op vandaag blijven draaien om tegemoet te komen als essentiële sector aan de voedselbevoorrading. Het is dan ook van cruciaal belang dat onze bedrijven gevrijwaard worden om zo onze eigen bevoorradingsketens niet in het gedrang te brengen”, aldus Michael Gore.

De sectorfederatie ziet onder meer heil in private opslag van varkensvlees, maar benadrukt dat een aaneenschakeling van steunmaatregelen noodzakelijk zal zijn om de impact van beide crisissen op de Belgische vleesverwerkende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. FEBEV telt 130 slachthuizen en uitsnijderijen als leden. Zij vertegenwoordigen meer dan 90 procent van de Belgische omzet van de vleesindustrie. 

Beeld: FEBEV

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek