header.home link

Nieuwe reeks Limburgse Leader-projecten goedgekeurd

15 december 2015
In het kader van het Europese Leader-plattelandsprogramma heeft de provincie Limburg zeven nieuwe projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen moeten geven aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 828.205 euro. De projecten zetten in op het versterken van de sociale cohesie via ontmoetingsmomenten, op kennisoverdracht van duurzame technieken inzake bodem- en waterbeheer, op het verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie en op het ondersteunen van educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek.
Lees meer over:

In het kader van het Europese Leader-plattelandsprogramma heeft de provincie Limburg zeven nieuwe projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen moeten geven aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 828.205 euro. De projecten zetten in op het versterken van de sociale cohesie via ontmoetingsmomenten, op kennisoverdracht van duurzame technieken inzake bodem- en waterbeheer, op het verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie en op het ondersteunen van educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek. 

Het derde Europese plattelandsprogramma PDPO III (2014-2020) draait rond leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie. De provincie Limburg heeft in het kader van dat Leader-programma financiële ondersteuning voorzien voor zeven nieuwe projecten, samen goed voor 828.205 euro. Daarvan komt 129.474 euro van de provincie. Europa en Vlaanderen cofinancieren samen 324.140 euro, goed voor een totale cofinanciering van 517.896 euro. Bedoeling is om met deze projecten het Limburgse platteland te ontwikkelen en te versterken, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

De zeven projecten die zijn goedgekeurd, zijn meteen de eerste Leader-projecten die door de Plaatselijke Groep Haspengouw gesteund worden binnen het nieuwe Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Het gaat onder meer over de oprichting van een vrijwilligerscentrale in Nieuwerkerken en Kortessem, en daarnaast ook heel wat projecten die landbouw-gerelateerd zijn. Zo zet de Bodemkundige Dienst van België zijn schouders onder een project dat landbouwers efficiënter wil leren bemesten, en ondersteunt een ander project landbouwers om op een brongerichte manier de erosieproblematiek aan te passen.

De Landelijke Gilden willen dan weer leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs helpen om met landbouw en platteland aan de slag te gaan in de klas via een digitaal lessenpakket. De Nationale Boomgaardstichting zet in op het in de verf zetten van de grote meerwaarde die hoogstamboomgaarden hebben. En in Heers bundelt een multisectorale werkgroep de krachten om educatieve brochures uit te werken. Het biologische landbouwbedrijf De Alverberg tenslotte wil via het opstarten van een schaapskudde een brede waaier aan educatieve activiteiten ontwikkelen, zowel rond landbouw als natuurbeheer.

Aansluitend heeft de Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe oproep gelanceerd. De projectoproep staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en effecten op lange termijn, genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. Projectpromotoren die tot 65 procent van de projectkosten via het Leader-programma wensen te laten subsidiëren, kunnen tot en met 24 maart 2016 een projectvoorstel indienen bij het Leader-secretariaat. Na goedkeuring door de Plaatselijke Groep Haspengouw eind 2016, zullen de nieuwe projecten van start kunnen gaan.

Meer info: Provincie Limburg

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek