header.home link

Lessen over dierenwelzijn breiden uit naar secundair onderwijs

5 oktober 2021

Een jaar na de introductie van het 'Oog in oog'-lessenpakket rond dierenwelzijn voor het kleuter- en lager onderwijs is er nu ook een pakket op maat van middelbare scholieren. Het lessenpaket zet de jongeren aan tot nadenken over ethische kwesties en helpt hen zich bewust te worden over hun verantwoordelijkheid tegenover (huis)dieren. Boven op het lesmateriaal worden leraren extra ondersteund met blogberichten en een gratis webinar. Die is beschikbaar vanaf 2 november.

Lees meer over:

Het lessenpakket komt tegemoet aan de vraag van leerkrachten naar educatief materiaal rond dierenwelzijn en gaat in op vijf deelthema’s: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, proefdieren en exotische dieren. “Met deze nieuwe stap willen we de jongeren informeren, sensibiliseren en responsabiliseren" aldus Weyts. "Daarmee startpten we eerder al in de kleuterklas, maar nu gaan we daarmee verder in het middelbaar. Kinderen en jongeren zijn de diereneigenaars van de toekomst. Het is belangrijk hen zo vroeg mogelijk bij dierenwelzijn te betrekken en hen bewust te maken van de verantwoordelijkheid die ze zelf kunnen opnemen in hun omgang met dieren.”

Kinderen en jongeren zijn de diereneigenaars van de toekomst

Ben Weyts - Vlaams minister voor Dierenwelzijn

In les één leren de scholieren bijvoorbeeld dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als deel van een groter geheel. Daarbij ontdekken ze gaandeweg dat dieren op verschillende manieren als waardevol gezien kunnen worden, dat er verschillende benaderingen zijn binnen dierenthiek en dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van de vijf vrijheden.

Ook de verschillende motieven worden belicht. Zo focussen de lessen eveneens op persoonlijkheid, opvoeding en cultuur als achtergrond voor het houden van gezelschapsdieren.

Dierenethiek

Voor de ontwikkeling van deze lessen ging Weyts in zee met Djapo, een educatieve organisatie die samen met het onderwijs kinderen en jongeren leert omgaan met maatschappelijke uitdagingen. “Elk thema bouwt een leerlijn op aan de hand van doelstellingen die per leeftijdsgroep aansluiten bij de eindtermen", zegt Kaat Boon van Djapo. Leerlingen zien in dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze ontdekken wat dierenwelzijn inhoudt en denken bovendien na over dierethiek. In het thema gezelschapsdieren beseffen leerlingen dat een gezelschapsdier in huis halen een bewuste keuze moet zijn, gepaard gaande met verantwoordelijkheden en gevolgen.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek