header.home link

"Zien hoe onze lokale land- en tuinbouw te grabbel wordt gegooid, valt me zwaar"

5 oktober 2022

Het valt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens zwaar om te zien hoe onze lokale land- en tuinbouw vandaag te grabbel wordt gegooid. "Er is nood aan maatregelen die het strategisch kapitaal van onze voedselproductie vrijwaren, maar we zien enkel een gigantische druk op de sector en gigantische rechtsonzekerheid. Onze landbouwers hebben nood aan een beleid dat hen naar waarde schat en hen de tijd en het vertrouwen gunt om de transitie naar de toekomst te maken”, dat zei hij tijdens de Nazomerontmoeting van Boerenbond.

Lees meer over:
Lode Ceyssens Nazomerontmoeting 2022

Topje van de ijsberg

Elk jaar nodigt de landbouworganisatie zijn stakeholders uit voor haar traditionele Nazomerontmoeting. Tijdens dit event dat doorging in het KBC-gebouw in Brussel blikte voorzitter Ceyssens terug op de jaarresultaten van 2022 van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Die cijfers zijn niet goed. “De spectaculair gestegen kosten (+25%) deden de omzet binnen de sector, die nochtans met 19 procent toenam, volledig verdampen”, zo klonk het.

Die cijfers zijn volgens hem nog maar het topje van de ijsberg. “We dreigen in een ongekende neerwaartse spiraal te komen. De impact van de gestegen kosten en de oorlog in Oekraïne zullen pas in de winter en het voorjaar van 2023 voelen. Het ergste moet dus nog komen”, waarschuwt hij. Deze uitzonderlijke situatie vraagt volgens hem uitzonderlijke maatregelen die het strategisch kapitaal van onze voedselproductie vrijwaren.

Verduurzaming op speed knijpt sector dood

Toch stelt de voorzitter vast dat het huidige beleid enkel focust op stikstof en MAP7. “We willen niet ontkennen dat er niet nog heel wat uitdagingen zijn voor de sector. En daarvoor zullen we onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar we mogen de boer en de haalbaarheid op de bedrijven daarbij niet uit het oog verliezen. We hebben een productieve en snel verduurzamende sector, maar als we enkel blijven pushen op verduurzaming op speed zal het de landbouwsector vooral doodknijpen. We gaan toch niet dezelfde fout maken met onze strategische landbouw als met onze energiesector?”, vraagt Ceyssens zich af.

Ook het Europese beleidsniveau krijgt een veeg uit de pan. “Daar gaat men achteloos om met het belangrijk kapitaal van onze voedselproductie”, meent de voorzitter. Hij vindt het verbijsterend dat Europa – op het moment dat de graanschuur van Europa in brand staat en exploderende energieprijzen doorsijpelen in de voedingsprijzen – een ultra-ambitieus plan voor de landbouw op tafel legt met minimalistische middelen.

“Dat plan is gebaseerd op drie pijlers: het legt een belangrijke claim op kostbare landbouwgrond via de natuurherstelwet, het snoeit drastisch in plantenbescherming zonder zichtbare alternatieven én het duwt een belangrijk aantal familiale landbouwbedrijven vlotjes onder industriële emissies. Dat alles wordt dan nog eens overgoten met een saus aan verplichtingen”, klinkt het verontwaardigd. Waar het bij Europa om zou moeten gaan volgens Boerenbond is hoe de landbouwsector versterkt kan worden en hoe kringlopen nog beter gesloten kunnen worden.  

Met een kater wakker worden?

Ceyssens, die sinds mei voorzitter is geworden van de organisatie, ziet in gesprekken met landbouwers steeds hetzelfde terugkomen: de druk op land- en tuinbouwers is enorm. “Dag en nacht werken ze om topproducten te produceren waarvoor boeren vandaag helaas een lage en erg schommelende prijs voor krijgen; de druk van grote investeringen om te kunnen voldoen aan de vele vereisten waaraan landbouwers vandaag moeten voldoen. Investeringen en kosten die onze boeren vaak niet kunnen doorrekenen in hun prijs voor de producten. Gecombineerd met de gigantische rechtsonzekerheid is dit alles zeer nefast voor het inkomen en het welbevinden in de sector”, meent hij.

De voorzitter ziet ook parallellen met andere sectoren. “Duwen we onze lokale landbouwers naar de uitgang, net zoals we gedaan hebben met onze eigen energie en textiel? Of kiezen we ervoor om ons te laten inspireren door ons buurland Frankrijk waar president Macron zich onlangs uitdrukkelijk uitsprak voor het behoud van een lokale voedselproductie “om niet met een kater wakker te worden”. Op vlak van energie kunnen we alvast iets leren van onze zuiderburen”, luidt het.

Uitgelicht
Terwijl Vlaanderen en Nederland het landbouwbeleid op stikstof fixeren, gooit de Franse President Emmanual Macron het over een andere boeg. Voor een vergadering van jonge, Fra...
13 september 2022 Lees meer

Toppunt van hypocrisie

De kaalslag waar we in de landbouw op afstevenen, zal volgens Ceyssens niet noodzakelijk leiden tot kale winkelrekken. “Het zal wel leiden tot het verdwijnen van lokale en zeer duurzame producten van eigen bodem voor producten van elders die vaak tegen veel minder hoge standaarden voor klimaat, milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid geproduceerd zijn. Zou dat niet het toppunt van hypocrisie zijn?”, vraagt hij zich af.

Alles staat of valt met economische duurzaamheid. Zonder een correct inkomen verliezen onze boeren de appetijt om te ondernemen en de kans om te investeren in de toekomst

Lode Ceyssens - Voorzitter Boerenbond

Nochtans heeft de sector naar zijn mening heel wat troeven. “We hebben een ijzersterke voedselvoorziening in eigen land, vaak nog beter dan de strenge heersende normen en dat aan een betaalbare prijzen voor onze bevolking. De landbouwsector is een sector die zorgt voor jobs en welvaart. Niet minder dan 160.000 mensen worden tewerkgesteld in de Vlaamse agrovoedingssector die een omzet heeft van 60 miljard euro en een positieve handelsbalans van 6 miljard euro”, somt Ceyssens op.

Hij wijst erop dat de landbouwsector door middel van innovatie ook voortdurend stappen heeft vooruitgezet richting een duurzamere planeet: “Sinds 1990 verminderde de sector zijn stikstofuitstoot met 56 procent. Tussen 1990 en 2019 daalde de uitstoot van broeikasgassen met 18 procent. Land- en tuinbouw is netto producent van elektriciteit met een productie die het equivalent is van het gebruik van 650.000 gezinnen. De koolstofvoetafdruk van Belgisch witblauwvlees is een derde lager dan die van Iers rundvlees en de helft van Braziliaans rundvlees. Reststromen werken we weg via diervoeding, enz."

Volgens de voorzitter is de uitdaging vandaag om zowel economisch als ecologisch efficiënt te produceren groter dan ooit. “Op sommige vlakken botsen we op grenzen en moeten we zoeken naar oplossingen. Maar om te bouwen aan oplossingen, om te optimaliseren, hebben boeren een correct inkomen nodig. Alles staat of valt met economische duurzaamheid. Zonder een correct inkomen verliezen onze boeren de appetijt om te ondernemen en de kans om te investeren in de toekomst”, benadrukt hij.

We willen de meest groene én de meest vrije markt zijn. Het gevolg daarvan is dat onze boeren een topproduct moeten produceren voor een aalmoes

Lode Ceyssens - Voorzitter Boerenbond

Uitgelicht

Landbouwers voelen zich bekocht door Pano-reportage

nieuws
22 september 2022 Lees meer

Eigen keuze voor verdienmodellen

Dit toekomsttraject is in zijn ogen een “survival of the fittest”. Het is de taak van Boerenbond dat boeren en tuinders fit en weerbare ondernemers zijn en blijven. “Vanuit de organisatie zullen we onverminderd blijven werken om via onze belangenbehartiging, via onze adviezen aan onze leden, vormingen en netwerkactiviteiten, innovatiewerking en het creëren van maatschappelijk draagvlak onze leden volop mee te ondersteunen naar een landbouw van de toekomst. Maar voor alle duidelijkheid: ze bepalen zelf voor welke verdienmodellen ze kiezen”, geeft hij een sneer naar de recente Pano-reportage.

Ceyssens geeft ook een opsomming van alle zaken die het kan realiseren dankzij de middelen van MRBB, de financiële holding boven Boerenbond. “Elk jaar investeren we in 8.000 adviezen aan onze leden, in meer dan 5.000 uren vorming en samen met de overheid en andere partners investeren we tien miljoen euro in innovaties door kennis en onderzoek te vertalen naar de praktijk op het terrein. We helpen zo’n 1.000 bedrijven met hun bedrijfseconomische boekhouding, we ondersteunen bijna 1.000 actieve zorgboerderijen, goed voor 1.200 zorggasten en 32.500 zorgdagen en via Plattelandsklassen geven we zo’n 4.500 schoolkinderen een onvergetelijke ervaring op één van onze 152 educatieve hoeves. Daar bovenop zetten we samen met onze partner BoerennatuurVlaanderen in op meer dan 30 projecten ter verbetering van bodem, biodiversiteit, water en landschap.

Beleid dat boeren naar waarde schat

Maar wat Boerenbond doet “en zal blijven doen” voor zijn leden, is niet voldoende. “Ik wil ook hameren op de belangrijke rol die de overheid daarnaast heeft om de huidige moordende onzekerheid bij onze land- en tuinbouwers weg te nemen”, klinkt het. “Ze hebben een beleid nodig dat hen naar waarde schat en investeert in een performante land- en tuinbouw in Vlaanderen. Een beleid dat hen om te beginnen de tijd en het vertrouwen gunt om de transitie naar de toekomst te maken.”

Dat beleid mag volgens Ceyssens, hoewel terecht, niet enkel focussen op de correctie van het ecologische. Ook op het economisch vlak moet volgens hem gecorrigeerd worden. Vandaag ziet hij dat we de meest groene én de meest vrije markt willen zijn. Het gevolg daarvan is dat onze boeren een topproduct moeten produceren voor een aalmoes. “Wie verduurzaamt, wie vermindert emissies, wie zorgt voor meer dierenwelzijn?”, vraagt hij zich af. “Dat is de producent, de boer. Hij investeert in duurzame diervriendelijke stallen, precisietechnieken, past zijn landbouwpraktijken aan, koopt nieuwe, duurzamere maar daardoor ook duurdere grondstoffen of extensiveert op dure Vlaamse landbouwgrond en dure arbeid.”

Alles en iedereen moet beschermd worden: de consument, het milieu, de dieren,... en wat met de boer?

Lode Ceyssens - Voorzitter Boerenbond

Dat zijn echter kosten die de boeren niet krijgen doorgerekend. “Aankopers grijpen terug naar de wereldmarktprijs als startreferentie. De zwakste schakel wordt de kosten doorgeschoven, de sterksten vangen de baten”, luidt het. Ceyssens stelt dat er nood is aan eerlijke handelsakkoorden “die de Europese boer niet uitverkopen”. We vragen eerlijke mededinging die de kleine ondernemer beschermt tegen grote spelers. We vragen economisch recht dat niet enkel een aantal hoogst oneerlijke handelspraktijken verbiedt, maar ook basis eerlijke handelspraktijken verplicht zoals een correcte doorrekening van kosten. Alles en iedereen moet beschermd worden: de consument, het milieu, de dieren,... en wat met de boer?”

Tot slot roept de Boerenbondvoorzitter het beleid op tot geloof in vooruitgang en innovatie. “Onze landbouw staat helemaal in de 21ste eeuw, klaar ons voedsel te produceren op een steeds duurzamere manier. We kunnen dit alleen door vooruit te gaan, niet door terug te keren naar de 19de eeuw”, aldus Ceyssens die benadrukt dat er meer dan ooit zal moeten samengewerkt worden om de voedselproductie te vrijwaren voor de toekomst.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek