header.home link

Gent en Leuven starten leerstoel Dierenwelzijn

17 augustus 2020
KU Leuven en UGent installeren voor de allereerste keer een leerstoel Dierenwelzijn en -ethiek. “De rol van het dier in de maatschappij wordt alsmaar relevanter”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Dat de twee grootste universiteiten in Vlaanderen deze Leerstoel delen, zegt veel over het belang dat onze samenleving aan Dierenwelzijn hecht.”
KU Leuven en UGent installeren voor de allereerste keer een leerstoel Dierenwelzijn en -ethiek. “De rol van het dier in de maatschappij wordt alsmaar relevanter”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Dat de twee grootste universiteiten in Vlaanderen deze Leerstoel delen, zegt veel over het belang dat onze samenleving aan Dierenwelzijn hecht.”
Vorig jaar pakte Universiteit Antwerpen al uit met een leerstoel Dier & Recht. Met een reeks colleges deed de universiteit onderzoek naar ‘dierwaardigheid’ in onze samenleving.
 
Ook verschillende professoren en docenten van de KU Leuven en UGent werken sinds begin dit jaar samen aan de organisatie van een leerstoel rond dierenwelzijn. De opstart ervan is gepland voor volgend academiejaar.
 
De rode draad doorheen leerstoel is ‘de rol van het dier in de maatschappij’. Concreet zouden het onderzoek en de lesopdrachten kunnen gaan over hoe we met dieren in onze samenleving omgaan of welke regelgeving er is voor verschillende dierengroepen, zoals proefdieren, landbouwdieren of gezelschapsdieren en of deze al dan niet moet aangepast worden.
 
Het initiatief heeft twee doelen. Enerzijds een doctoraatsstudie en anderzijds een lessenreeks waar lesgevers elk met de expertise vanuit hun domein en visie een beeld schetsen over de rol van het dier in de maatschappij. Deze lessenreeks getiteld ‘Dier: welzijn, recht en ethiek’ zal vallen onder de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen van KU Leuven en Diergeneeskunde van UGent, maar zou als keuzevak kunnen opgenomen worden door bij voorkeur alle studenten van alle faculteiten. De lessen zullen op verschillende campussen doorgaan en live gestreamd worden naar de andere universiteit.
 
“Vlaanderen neemt inzake dierenwelzijn het voortouw. Ik ben tevreden dat ook academische instellingen in de toekomst meer aandacht zullen besteden aan dit thema in de vorm van een doctoraatsonderzoek en een jaarlijkse lessenreeks”, zegt Weyts.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek