header.home link

FAVV waarschuwt pluimveehouders voor mogelijke terugkeer van vogelgriep

21 oktober 2020

Volgens FAVV worden het najaar en de komende winter seizoenen waarin er, meer dan de vorige jaren, rekening zal moeten worden gehouden met vogelgriep. "Tijdens de zuidwaartse migratie van trekvogels die nu is begonnen, kunnen sommige vogels eventueel het vogelgriepvirus meebrengen naar landen die langs hun traject lopen", klinkt het. De sector wordt opgeroepen om de geldende veiligheidsmaatregelen "strikt op te volgen".

Het H5-vogelgriepvirus is een zeer besmettelijk virus dat dodelijk kan zijn voor alle vogelsoorten. Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat het gevaarlijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Sinds mei van dit jaar zijn er in Rusland en Kazachstan talrijke gevallen van dit hoogpathogene vogelgrieptype vastgesteld, zowel in het wild als bij pluimveehouderijen. In die regio leven veel trekvogels en zij zijn dit jaar ook nog eens erg talrijk. Experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus meebrengen tijdens hun trek naar het zuiden, die intussen is gestart. "Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is -Polen, Duitsland en Nederland zijn op dat vlak veel waarschijnlijkere bestemmingen- is ook bij ons grote waakzaamheid geboden", aldus het FAVV.

Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is, is ook bij ons grote waakzaamheid geboden

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Het Voedselagentschap roept op om de geldende veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. Die zijn streng en volstaan in principe om het risico te beheersen, klinkt het. Het gaat onder meer om beperkingen op de handel in pluimvee of om de verplichte ontsmetting van pluimveehouderijen. Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het FAVV.

In België dateert de laatste vaststelling van de vogelgriep uit juni en juli 2017. Toen werden dertien uitbraken van H5N8 vastgesteld bij pluimveehandelaars en hobbyhouders. In februari en maart van dat jaar werd het virus ook vier keer vastgesteld bij wilde vogels.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek