header.home link

Europa staat gebruik diermeel in veevoer weer deels toe

18 augustus 2021

Het Europese verbod op het toevoegen van diermeel aan veevoeder wordt voor een stuk losgelaten. De Europese Commissie heeft ingestemd met een voorstel om verwerkte dierlijke eiwitten onder strenge voorwaarden weer toe te staan. Katrien D'hooghe van de Belgian Feed Association (BFA) juicht de ontwikkeling toe, maar verwacht niet meteen een kentering in de markt.

Lees meer over:
Hand_vol_Voer_Krachtvoer_Orffa

Diermeel van pluimvee en insecten mag worden verwerkt in varkensvoer en diermeel van varkens en insecten wordt toegestaan in pluimveevoer. Ook gelatine en colagenen van herkauwers mogen worden toegevoegd aan veevoer voor niet-herkauwers.

Dit zijn de gevolgen van een besluit van de Europese Commissie dat deze week bekend gemaakt werd. De EU baseert zich bij dit besluit op een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor Voedsel en Veiligheid. Eerder dit jaar stemden zowel het Europees Parlement als de lidstaten vertegenwoordigd in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders al voor het voorstel.

De beslissing zal niet tot drastische veranderingen in de veevoederindustrie leiden

Katrien D'hooghe - Managing Director van de Belgian Feed Association

Verbod bij de herkauwers blijft in tact

Voor herkauwers blijft het verbod op diermeel in het voer overigens van kracht, vanwege het risico op BSE, de gekkekoeienziekte. Ook kannibalisme blijft uit de bozen: diermeel van varkens mag niet in varkensvoeder verwerkt worden.  

De BSE-crisis was in 2001 aanleiding om het verbod op dierlijke eiwitten in de verwerking veevoer te verbieden. De ziekte verspreide zich via het voer. Bij niet-herkauwers was dit risico van ziekteverspreiding niet aanwezig, maar het was voor handhavende instanties moeilijk om een onderscheid te maken omwille van een gebrek aan voldoende nauwkeurige analysetechnieken.

“Inmiddels zijn deze analysetechnieken zodanig geëvolueerd dat controles voldoende specifiek uitgevoerd kunnen worden zodat een onderscheid gemaakt kan worden tussen verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van verschillende diersoorten”, aldus  Katrien D'hooghe, Managing Director van de Belgian Feed Association (BFA). Ook dit zou verklaren waarom Europa op het eerdere verbod is teruggekomen.  

De Belgische veevoederorganisatie is tevreden met het Europese besluit dat zeer binnenkort van kracht wordt. “Het is een volgende stap in circulaire landbouw waarbij we reststromen verwaarden. Het gaat hier om hoogwaardige eiwitbronnen die naar de toekomst toe soja- en koolzaadeiwitten mogelijks voor een deel kunnen vervangen”, zegt D'hooghe.

Ook Stella Kyriakides, de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, is blij met het besluit en ziet het als een ‘mijlpaal in het verder verduurzamen van de voedselketen.’ Het besluit sluit volgens de Eurocommissaris goed aan bij de Farm-to-Forkstrategie, die zich richt op een duurzame circulaire Europese landbouw.

P1010304

“Belgische industrie zal niet massaal overstappen op diermeel”

D'hooghe benadrukt dat de Europese beslissing op korte termijn geen revolutionaire veranderingen op de veevoedermarkt teweeg zal brengen.  Er zijn een aantal beperkingen die een implementatie in de weg staan. “Zo moeten mengvoederbedrijven volgens de wet voeder met dierlijke eiwitbronnen in gescheiden ruimtes of locaties verwerken en produceren. Niet alle bedrijven beschikken over deze infrastructuur.”

Daarnaast zet de hoge kostprijzen voor diermeel ook een rem op de implementatie en speelt er het probleem van de acceptatiegraad. “Sommige marktsegmenten accepteren geen vlees van dieren die gevoerd zijn met dierlijke eiwitten”, aldus D'hooghe. Zij verwijst hiermee onder andere naar de retail.

Bron: Food+Agribusiness / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek