header.home link

Einde voor tijdelijke captatieverboden op onbevaarbare wateren

14 oktober 2022

De regen van de voorbije weken zorgt voor een voorzichtig herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Het gaat nog niet om een structureel herstel maar wel voldoende om weer captatie toe te laten. Goed nieuws voor landbouwers die de voorbije maanden geen water mochten oppompen en hierdoor een deel van de oogst verloren zagen gaan.

Lees meer over:

De Droogtecommissie adviseert om de tijdelijke onttrekkingsverboden op de onbevaarbare waterlopen en in afgesloten meanders op te heffen, gezien voor het merendeel van de waterlopen de minimale ecologische debieten en waterpeilen gehaald worden. Bovendien is de watervraag momenteel zeer beperkt. In de stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken waar een permanent onttrekkingsverbod ingesteld werd, blijft het permanent verbod uiteraard van kracht.

Het beheerniveau wordt afgeschaald naar niveau 1 (code geel - preventieve maatregelen). Er is nog geen sprake van structureel herstel maar er werd wel een stijging van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen vastgesteld. Ook op de onbevaarbare waterlopen zijn stijgingen van debiet en waterhoogte waargenomen, net als een stijging van de grondwaterstanden. “De situatie is verbeterd ten opzichte van 10 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar”, klinkt het evenwel.

De waterkwaliteitsproblemen die ontstaan waren door de droogte, zijn stelselmatig aan het reduceren. Deze week blijft redelijk droog, in het weekend en begin volgende week wordt wel weer neerslag voorspeld. Hierdoor wordt verwacht dat de toestand niet zal verergeren.

Omwille van blauwalgenbloei gelden op verschillende waterwegen tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden, die blijven van kracht tot de aanwezigheid van blauwalgen verdwijnt.

Meer info op de website van de Droogtecommissie.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek