header.home link

Droogtecommissie zet code nog niet op oranje

18 mei 2022

Ondanks de weinige neerslag en de aanhoudende droge periode, lijkt het erop dat code geel blijft gelden. "Niets wijst erop dat we richting code oranje gaan", zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij, woensdag. Ook een sproeiverbod ligt bij de volgende vergadering van de droogtecommissie voorlopig niet op tafel.

Lees meer over:

De Vlaamse Milieumaatschappij is voorzitter van de droogtecommissie, die overlegt bij waterschaarste. De droogtecommissie adviseert de provinciegouverneurs over maatregelen om water te besparen en watervoorraden optimaal te benutten. Ook over verbruiksbeperkingen voor drinkwater geeft de commissie advies. De commissie komt op 31 mei opnieuw samen. Maandag vergaderde de adviesgroep Droogte nog, die de toestand nauwgezet opvolgt en de droogtecommissie bijstaat. Uit dat overleg kwam al naar voren dat code geel aan de orde is.

Bij code geel, of niveau één, nemen waterbeheerders preventieve waterbesparende maatregelen, zoals peilopzet, het stopzetten van omgekeerd spuibeheer en het gedeeltelijk dichtzetten van de watervangen. "Begin mei werden op 75 procent van de locaties uiterst lage tot lage grondwaterstanden opgetekend voor de tijd van het jaar", schreef de droogtecommissie in haar update van maandag. Er zijn echter geen problemen met de drinkwatervoorziening.

Het gaat voornamelijk om bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. De afvoeren op de IJzer, Nete, Demer, Dender en Bovenschelde zijn zeer laag voor de tijd van het jaar en de afvoer op de Leie is laag voor de tijd van het jaar. Ook onbevaarbare waterlopen kampen met lage en zeer lage debieten. Hier en daar worden zelfs de ecologische minimumdebieten niet bereikt. 

De droogtecommissie bestaat uit de gouverneurs, een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen, een vertegenwoordiger van waterzuiveringsbedrijf Aquafin en de waterbeheerders, namelijk vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, de provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen.

Uitgelicht
Kurkdroog, dat is het ook na de aangekondigde buien van maandag nog steeds in het grootste deel van Vlaanderen. In alle provincies zijn al captatieverboden aangekondigd. Vlaam...
16 mei 2022 Lees meer

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek