header.home link

Demir schaart zich achter EU-biodiversiteitsstrategie

24 juni 2020
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) onderschrijft de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie. Dat heeft ze dinsdag gezegd tijdens overleg met haar collega's van de andere EU-lidstaten. Ze betreurt wel dat de Commissie voor haar plannen "amper" financiering heeft voorzien. "Vlaanderen is vastberaden om de biodiversiteitscrisis maximaal aan te pakken", zegt Demir.
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) onderschrijft de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie. Dat heeft ze dinsdag gezegd tijdens overleg met haar collega's van de andere EU-lidstaten. Ze betreurt wel dat de Commissie voor haar plannen "amper" financiering heeft voorzien. "Vlaanderen is vastberaden om de biodiversiteitscrisis maximaal aan te pakken", zegt Demir.
De Commissie stelde haar plannen voor meer biodiversiteit einde mei voor, samen met haar 'van boer tot bord'-strategie (Farm-to-Fork) voor een meer duurzaam voedselsysteem. Om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, wil de Commissie onder meer dat 30 procent van het Europese land- en wateroppervlak tegen 2030 doeltreffend wordt beschermd, en tien procent ervan echt aan de natuur wordt gelaten. De plannen kaderen in de Green Deal, die van Europa een klimaatneutraal continent moeten maken, en moeten mee het economisch herstel na de coronacrisis vorm geven.
 
Tijdens de Europese milieuraad heeft Vlaams minister Demir zich volledig achter de biodiversiteitsstrategie geschaard. "Niemand kan ontkennen dat er een wisselwerking is tussen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Zo is de strijd tegen droogte belangrijk om onze fauna en flora te beschermen en geen biodiversiteit te verliezen", zegt Demir. "Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de lucht. Het herstel van venen, wetlands, graslanden, bossen en mariene ecosystemen zijn cruciaal om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en onze ecosystemen veerkrachtiger te maken."
 
Maar de minister pleit wel voor een hoger biodiversiteitsbudget, waarmee ze zich op de lijn zet van Natuurpunt, WWF België en "vele andere organisaties". "In de begroting is geen spoor te bekennen van de 20 miljard euro per jaar die de Commissie zelf achtte nodig te hebben voor haar biodiversiteitsstrategie", citeert Demir uit een opiniestuk van Natuurpunt.
 
Op de Europese ministerraad zette ze dat standpunt kracht bij. Demir, die ons land vertegenwoordigde en dus ook namens Wallonië en Brussel sprak, pleitte er voor een verdere verhoging van het LIFE-programma. In haar ontwerp voor de meerjarenbegroting 2021-2027 trekt de Commissie 5,45 miljard euro uit voor dit co-financieringsprogramma voor de ontwikkeling van het Europese milieu- en natuurbeleid. Maar, zo zegt Demir, "een ambitieuze biodiversiteitsstrategie is pas geloofwaardig met een forse financiering".
 
In haar strategie schrijft de Commissie dat ze de 20 miljard euro die elk jaar nodig is, uit particuliere en publieke middelen op nationaal en EU-niveau wil halen, onder meer via verschillende begrotingsprogramma's. "Bovendien", zo luidt het, "zal een aanzienlijk deel van de 25 procent van de EU-begroting die voor klimaatactie is uitgetrokken, worden geïnvesteerd in biodiversiteit en op de natuur gebaseerde oplossingen."

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek