header.home link

CowForme wil werklast op melkveebedrijven verlichten

2 juli 2020
Vandaag staan de melkveehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. “De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de melkveehouders aan”, klinkt het bij onderzoekscentrum Inagro. “Met het Frans-Belgische Interreg-project CowForme willen we jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.”

Vandaag staan de melkveehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. “De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de melkveehouders aan”, klinkt het bij onderzoekscentrum Inagro. “Met het Frans-Belgische Interreg-project CowForme willen we jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.”

Melkveehouders werken vaak meer dan elf uur per dag, zeven dagen per week. Het wordt steeds moeilijker om tijd vrij te maken voor het gezin en voor een sociaal leven. “Een van de sleutels om de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven te verbeteren, is werknemers inzetten om de afname van onbezoldigde arbeid door familieleden te compenseren”, weet Lisa Dejonghe, expert melkvee bij Inagro. “Werkzoekenden omscholen en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen, zijn de twee focuspunten van het project CowForme.”

Vijftien projectpartners uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk met expertise in veeteelt of in arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding slaan daarom de handen in elkaar. Samen werken ze concrete acties uit om werkzoekenden te begeleiden naar een job in de melkveehouderij en de melkveehouders in staat te stellen hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Vanuit hun grensoverschrijdende ervaringen en expertise ontwikkelen de partners twee soorten opleidingen. “Een eerste opleiding focust op werkzoekenden die arbeider willen worden op een melkveebedrijf”, legt Lisa Dejonghe uit. “Een tweede opleiding is bedoeld voor veehouders die werknemers in dienst (zullen) hebben en hun bedrijfsmanagement en personeelsbeleid willen verbeteren.”

Per regio wordt ook een studieclub opgericht. In die zogenaamde ‘Focus Farms’ zullen een achttal melkveehouders onderling ervaringen uitwisselen over de arbeid op hun bedrijf. Vanuit een analyse van hun gangbare arbeidspraktijken denken ze samen na over mogelijke verbeterpistes. “Daarbij krijgen ze begeleiding van adviseurs en deskundigen in arbeidsorganisatie”, klinkt het. “Concrete tips en ideeën worden nadien via video’s en technische fiches gedeeld met alle andere melkveehouders in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk.” Het project loopt nog tot december 2022.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de Vlaamse “Focus Farm” studieclub. Geïnteresseerde melkveehouders die zich de komende twee jaar af en toe kunnen vrijmaken, mogen contact opnemen met Lisa Dejonghe via lisa.dejonghe@inagro.be.

Wie het projectnieuws en de activiteiten wil volgen, kan voortaan terecht op www.cowforme.eu. Die website bundelt alle updates over het CowForme-project.
 

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek