header.home link

Circa 74.500 houders van een fytolicentie in ons land

19 april 2017
Sinds november 2015 is iedere professionele gebruiker, handelaar of voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen verplicht om een fytolicentie te behalen. Het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding heeft al zo’n 74.500 fytolicenties uitgereikt in ons land. In het activiteitenverslag van de federale overheidsdienst wordt gespecifieerd dat ruim negen op de tien licenties (type P1 en P2) bestemd zijn voor gebruikers. “Met acties zoals de fytolicentie wil het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN) op een structurele en duurzame manier de risico’s door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen”, zegt coördinator Vincent Van Bol.
Lees meer over:

Sinds november 2015 is iedere professionele gebruiker, handelaar of voorlichter van gewasbeschermingsmiddelen verplicht om een fytolicentie te behalen. Het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding heeft al zo’n 74.500 fytolicenties uitgereikt in ons land. In het activiteitenverslag van de federale overheidsdienst wordt gespecifieerd dat ruim negen op de tien licenties (type P1 en P2) bestemd zijn voor gebruikers. “Met acties zoals de fytolicentie wil het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN) op een structurele en duurzame manier de risico’s door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen”, zegt coördinator Vincent Van Bol.

NAPAN is een nationaal actieplan inzake pesticidengebruik waaraan de federale overheid en de drie gewesten bijdragen, elk binnen de eigen bevoegdheden. De coördinatie is in handen van de FOD Volksgezondheid, meer bepaald van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding. Dat voert ook de federale acties binnen haar bevoegdheidsdomein uit, zoals het verstrekken van fytolicenties voor het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en de bijbehorende handel en voorlichting. Aan de fytolicentie is de verplichting gekoppeld om op regelmatige basis opleidingen te volgen. Zo blijven professionelen op de hoogte van nieuwe evoluties in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en kunnen verkopers en voorlichters hen beter informeren over de risico’s.

Uit het activiteitenverslag van het directoraat-generaal valt op te maken dat inmiddels circa 74.500 fytolicenties zijn uitgereikt in ons land. Daar zijn ook de licenties bij voor het particuliere verkoopcircuit. Sinds een jaar kunnen consumenten in ieder tuincentrum en ander verkooppunt (b.v. doe-het-zelf-zaak) raad vragen aan een adviseur die over een fytolicentie beschikt, of zich voor advies wenden tot het gratis nummer 0800/62 604. Het betreft dienstverlening die georganiseerd wordt door de sectorfederatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (Phytofar) maar nauw opgevolgd wordt door de federale overheid.

Samen met het directoraat-generaal Leefmilieu heeft het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding de populaire brochure ‘Ongewenste gasten in je huis of tuin’ grondig herwerkt en opnieuw uitgegeven met als nieuwe titel ‘Pesticiden in je huis of tuin?’. Deze gids geeft praktische tips aan burgers om op een duurzame manier plantenziekten, plagen, onkruid en ongemakken zoals muggen en slakken te bestrijden. Hij werd voor het eerst uitgegeven in 2007 en wordt nog regelmatig in grote oplagen besteld, vooral door speciaalzaken en winkelketens.

Het huidige actieplan loopt eind dit jaar af en een nieuw NAPAN voor de periode 2018-2022 is in de maak. Daarover is al de nodige inkt gevloeid omdat de maatregelen verder gaan dan in het oude actieplan. Vooral het voornemen om een waarschuwingssysteem voor bespuitingen van landbouwpercelen op poten te zetten, stoot de sector tegen de borst. Het idee erachter is dat burgers zouden weten wanneer een boer het perceel naast hun deur komt spuiten, zodat ze daar rekening mee kunnen houden in hun buitenactiviteiten. In de praktijk lijkt dit moeilijk werkbaar omdat het tijdstip van een bespuiting weersafhankelijk is maar vooral omdat het erg tijdrovend is om in het sterk versnipperde en verkavelde Vlaanderen alle buren van landbouwpercelen te informeren.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek