header.home link

Beperkingsgebieden vogelgriep opgeheven, ophokplicht blijft gelden

7 januari 2021

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België. Op een derde bedrijf werd een laag pathogene variant vastgesteld. Ondertussen zijn alle besmettingen weggewerkt. “De situatie is onder controle en de beperkingsgebieden zijn opgeheven”, laat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) weten. De ophokplicht blijft wel nog van kracht, ook voor particulieren.

Lees meer over:
pluimvee-kip-ophok-vogelgriep

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. “De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties”, legt Hélène Bonte, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), uit.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. “De consument loopt geen enkel risico”, benadrukt het FAVV. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Sinds 26 november 2020 werden twee pluimveebedrijven getroffen door het hoog pathogene vogelgriepvirus H5: een professioneel bedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Naast deze twee besmettingen, werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen).

“Alle besmettingen zijn ondertussen weggewerkt en de situatie is onder controle gebracht”, laat het FAVV weten. “We hebben de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven.”

De ophokplicht zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft

FAVV

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. “Vandaag telt ons land 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels”, aldus het FAVV. “Ook bij de buurlanden zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert.”

In Frankrijk bijvoorbeeld zijn al meer dan 200.000 eenden afgemaakt in een poging om de verdere verspreiding van de vogelgriep op boerderijen tegen te gaan. Ongeveer 400.000 andere eenden ondergaan binnenkort hetzelfde lot, dat liet het Franse ministerie van Landbouw weten. “Op dit moment hebben we weet van 61 haarden van vogelgriep op ons grondgebied”, klinkt het bij de Fransen. Lokale autoriteiten in Frankrijk mogen binnen een bepaalde perimeter rond een vastgestelde haard tot de preventieve slachting van (gezonde) dieren overgaan. “Indien het virus zich verder blijft verspreiden, dringen nog drastischere maatregels zich mogelijk op.”

Om het virus in ons land zo goed mogelijk tegen te houden, blijft de ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels nog steeds van kracht. “Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden”, benadrukt het FAVV. “De maatregel zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.”

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.

  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.

  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

“Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen”, besluit het FAVV. “We volgen de situatie in België op de voet en we hebben op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.”

Meer info over het vogelgriepvirus vind je hier.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek