header.home link

Belpotato.be vraagt verliezen online te melden

7 mei 2020
Belpotato.be, de brancheorganisatie van de Belgische aardappelketen, heeft een formulier opgemaakt waarmee aardappeltelers op een uniforme manier melding kunnen maken van hun aardappelvoorraad. “We kunnen niet beloven dat er steun zal komen voor de aardappelsector, maar als die er komt, is het wel goed dat aardappeltelers hun schade kunnen bewijzen”, legt Kurt Cornelissen, secretaris van Belpotato.be, uit.

Belpotato.be, de brancheorganisatie van de Belgische aardappelketen, heeft een formulier opgemaakt waarmee aardappeltelers op een uniforme manier melding kunnen maken van hun aardappelvoorraad. “We kunnen niet beloven dat er steun zal komen voor de aardappelsector, maar als die er komt, is het wel goed dat aardappeltelers hun schade kunnen bewijzen”, legt Kurt Cornelissen, secretaris van Belpotato.be, uit.

De brancheorganisatie schat dat er op vandaag 750.000 ton aardappelen in bewaring liggen in Belgische voorraadschuren die geen bestemming zullen krijgen tot verwerking in menselijke voeding. “En als België het gebruik van de kiemremmer CIPC niet nog twee weken langer toelaat, lopen de verliezen mogelijk op tot bijna één miljoen ton aardappelen. In andere Europese lidstaten is het gebruik van CIPC al geregeld, maar in België wachten we nog steeds op een beslissing”, klinkt het.

Als grootste exporteur van verwerkte aardappelproducten is de Belgische aardappelsector zwaar getroffen door de uitbraak van de coronapandemie. Het wegvallen van de afzet aan de horeca, het afgelasten van tal van evenementen en de moeilijke export zorgen ervoor dat de aardappelverwerkende bedrijven met enorme overschotten zitten in de diepvries. Die diepvriezers geraken stilaan vol en daardoor is de verwerkingscapaciteit ook sterk teruggeschroefd.

Belpotato.be becijferde dat het verlies van 750.000 ton aardappelen gepaard gaat met een schade van 125 miljoen euro. “We trachten om gedeeltelijke compensaties te krijgen voor deze schade, zowel op regionaal, op federaal als op Europees vlak. Maar hoe en of de overheden de diverse getroffen sectoren gaan vergoeden, dat is vandaag nog niet duidelijk”, zo zegt de brancheorganisatie. Ze wijst erop dat alle maatregelen die de lidstaten willen nemen, moeten afgetoetst worden aan Europese regels. “Elke aankondiging van mogelijke steun is op dit ogenblik dan ook prematuur.”

Toch laat Belpotato.be weten dat het in afwachting van mogelijke steunmaatregelen, een formulier op zijn website heeft ter beschikking gesteld van de aardappeltelers. Daarmee kunnen zij op een uniforme manier aangifte doen van hun verliezen. Zo kunnen de telers voor het geval er steun wordt toegekend, bewijzen dat ze slachtoffer zijn van de crisis en kunnen ze de schade bewijzen die ze hebben opgelopen.

De brancheorganisatie garandeert dat de gegevens enkel zullen gebruikt worden voor crisisbeheer. “Daarmee bedoelen we dat we ze zullen gebruiken om de noodzaak voor een compensatie van de aardappelsector te duiden en om een inschatting te maken van de aardappelvoorraad als er Europese, nationale of regionale steun komt. Voor de rest wijzen we erop dat de verzamelde gegevens volledig eigendom blijven van wie ze invult en dat alle regels rond privacywetgeving zullen nageleefd worden”, verduidelijkt Kurt Cornelissen.

Er wordt via het formulier op de website van Belpotato.be enkel gevraagd om een verklaring op erewoord af te leggen. “De gegevens kunnen best bevestigd worden door een expert of een deurwaarder om de verklaring te versterken. We raden aardappeltelers ook aan om alle bewijzen te verzamelen en te bewaren die kunnen getuigen van de realiteit van de voorraadsituatie op het moment van de aangifte, maar ook van de volumes die geleidelijk worden uitgeschuurd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verslagen van experts of deurwaarders, contracten, verkoopfacturen, aankoopbonnen, vervoersdocumenten, leverings- of ontvangstbonnen, weegbiljetten, gedateerde foto’s, enz.”, klinkt het.

Belpotato.be wijst er tot slot op dat het niet kan garanderen dat de stappen die genomen worden om een compensatie te krijgen voor de verliezen als gevolg van de coronacrisis, ook effectief zullen resulteren in steunmaatregelen. “Maar we doen er wel alles aan om de situatie in de aardappelketen onder de aandacht te brengen van alle politieke niveaus om op die manier een compensatie te bekomen”, besluit de secretaris. 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek