header.home link

"Platteland betrekken bij noodplan stroomonderbreking"

24 september 2012
Boerenbond en Landelijke Gilden dringen aan op overleg met de federale regering en Elia over de elektriciteitsbevoorrading deze winter. Ze willen daarbij wijzen op de eigenheid van het Vlaamse platteland en zijn bewoners en die van de land- en tuinbouwsector. “Wij vragen een afschakelplan dat rekening houdt met hun noden”, zeggen de organisaties.
Lees meer over:

Boerenbond en Landelijke Gilden dringen aan op overleg met de federale regering en Elia over de elektriciteitsbevoorrading deze winter. Ze willen daarbij wijzen op de eigenheid van het Vlaamse platteland en zijn bewoners en die van de land- en tuinbouwsector. “Wij vragen een afschakelplan dat rekening houdt met hun noden”, zeggen de organisaties na berichten in de media over noodplannen en -scenario’s.

Recent kwam aan het licht dat de bevoorradingszekerheid van elektriciteit helemaal niet zo zeker is als we jarenlang gedacht hebben. Zeker sinds de vaststelling van scheurtjes in de reactorvaten van een aantal Belgische kerncentrales is dit ten volle duidelijk geworden. Ondertussen duiken allerlei berichten op over noodplannen en noodscenario’s. Hoewel de federale regering liet weten dat de elektriciteitsbevoorrading de komende winter niet in het gedrang komt, nam ze toch al voorbereidende maatregelen.

Boerenbond en Landelijke Gilden dringen er op aan dat de opmaak van dergelijke noodplannen gebeurt in overleg met de betrokkenen. “Land- en tuinbouwers moeten de gevolgen van een mogelijke stroomonderbreking op hun bedrijf kunnen inschatten om zo een bedrijfseigen noodplan te kunnen uitwerken. Ook bewoners van het platteland mogen in geen enkel geval het slachtoffer worden van een dergelijk plan”, klinkt het.

Beide organisaties wijzen er ook op dat het platteland niet alleen een belangrijke afnemer is van elektriciteit. “De landbouwsector is één van de belangrijkste producenten van hernieuwbare energie die centraal aangeleverd wordt. Het is dan ook van het grootste belang dat Boerenbond en Landelijke Gilden betrokken worden bij de onderhandelingen van een dergelijk noodplan. Daarom vragen wij dringend een overleg met de federale regering en Elia”, staat te lezen in een persbericht.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek