header.home link

Wuustwezel verbetert verkeersveiligheid op den buiten

1 juni 2016
In Wuustwezel is de aftrap gegeven van het LEADER-project ‘Verkeersveiligheid op den buiten’. Behalve de gemeente werken ook Boerenbond, Landelijke Gilden, Plattelandsklassen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde daaraan mee. Doelstelling is de verkeersveiligheid op landelijke wegen vergroten door weggebruikers te sensibiliseren omtrent de risico’s die eigen zijn aan zware landbouwvoertuigen. De plattelandswegen worden zo druk gebruikt door landbouwers, recreanten en schoolkinderen dat gevaarlijke situaties en conflicten nooit ver weg zijn. Dit project zet daarom in op wederzijds begrip en verkeersinzicht.
Lees meer over:

In Wuustwezel is de aftrap gegeven van het LEADER-project ‘Verkeersveiligheid op den buiten’. Behalve de gemeente werken ook Boerenbond, Landelijke Gilden, Plattelandsklassen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde daaraan mee. Doelstelling is de verkeersveiligheid op landelijke wegen vergroten door weggebruikers te sensibiliseren omtrent de risico’s die eigen zijn aan zware landbouwvoertuigen. De plattelandswegen worden zo druk gebruikt door landbouwers, recreanten en schoolkinderen dat gevaarlijke situaties en conflicten nooit ver weg zijn. Dit project zet daarom in op wederzijds begrip en verkeersinzicht.

Wuustwezel in de provincie Antwerpen is een echte plattelandsgemeente waar nog om en bij de 350 land- en tuinbouwbedrijven actief zijn. Dit vertaalt zich in veel landbouwvoertuigen op de weg. Daarbij komt dat recreatie op het platteland sterk is toegenomen en 'veilig naar school' een belangrijk item geworden is. Landbouwwegen zijn niet langer enkel functioneel voor land- en tuinbouwers, maar ze worden benut door meerdere weggebruikers. Conflicten zijn dus nooit ver weg.

Begrip van en voor alle gebruikers is een must om de verkeersveiligheid te maximaliseren. In 2014 ontstond het idee om een project uit te werken rond verkeersveiligheid in de gemeente Wuustwezel, hoofdpromotor van dit project. “Heel wat landbouwers vertelden over moeilijke verkeerssituaties met fietsers op de smalle landbouwwegen”, vertelt May Aernouts, schepen van Landbouw in Wuustwezel. “Ook fietsers lieten hun ongenoegen blijken. Zij stelden dat landbouwers veel te snel rijden wanneer ze hen als ‘kwetsbare weggebruiker’ passeren, bovendien gaan zij niet opzij met hun grote machines.” Er bleek een grote nood aan actie bij zowel landbouwers, schoolkinderen als recreanten.

Het idee groeide uit tot een projectvoorstel dat de partners in het najaar van 2015 indienden bij LEADER, het Europese subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Op het landbouwbedrijf van de familie Vermeiren-Anthonissen in Wuustwezel werd de aftrap gegeven van het project ‘Verkeersveiligheid op den buiten’. Er werden een aantal moeilijke en gevaarlijke verkeerssituaties voorgesteld om weggebruikers in staat te stellen in de praktijk verkeersveilig te handelen.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde stelde fiches op van mogelijke verkeerssituaties die tijdens praktijkdemonstraties kunnen worden gebruikt. Daaruit valt veel te leren, bijvoorbeeld dat het voor een tractor met getrokken aanhangwagen lastig is om ruimte te maken voor een tegenligger door in de berm te rijden. Door het grote gewicht zakt de combinatie makkelijk weg en kan hij omkantelen. Ook op kruispunten kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Een tractor uitgerust met frontlader staat al een stukje op de rijbaan vooraleer de chauffeur het andere verkeer kan zien.

Voor de zomer maken de landbouwers uit Wuustwezel zich klaar om fietsende schoolkinderen en recreanten op hun bedrijf te ontvangen. Ze krijgen een snelcursus zodat ze de specifieke risico’s van landbouwvoertuigen in het verkeer kunnen toelichten aan hun bezoekers. “De reden waarom veel landbouwers en loonwerkers zich willen engageren en hun bedrijf openstellen, heeft te maken met de hoge nood die ze ervaren op de weg”, licht Marlies Caeyers, regioconsulent van Boerenbond en copromotor in dit project, toe. Lespakketten bereiden de kinderen voor op een bedrijfsbezoek. Ook voor de recreatieve fietsers zal er een belevingsmoment georganiseerd worden op hun maat. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Plattelandsklassen werken hiervoor nauw samen.

Het startmoment wordt in beeld gebracht door Kijk Uit, het verkeersveiligheidsprogramma van VRT. Dit najaar gaat de reportage op antenne. “Verkeersveiligheid op plattelandswegen is immers niet alleen in de Noorderkempen een aandachtspunt”, zo benadrukken de projectpartners. “Met dit project willen we duidelijk maken dat plattelandswegen per definitie plekken zijn waar zeer diverse soorten weggebruikers de weg met elkaar delen, van fietsende gezinnen tot zeer grote landbouwvoertuigen. Rekening houden met elkaars beperkingen is dan ook een must voor de veiligheid!”

Beeld: gemeente Wuustwezel

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek