header.home link

Wildgroei apps struikelblok bij digitalisering van de landbouw

28 september 2021

Apps kunnen heel handig zijn. Maar als ze niet gelinkt zijn met achterliggende, grotere informatiesystemen waarmee bedrijven al werken, schieten ze hun doel voorbij. Daarvoor waarschuwen wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR).

Lees meer over:
digitaal applicatie smartphone

Digitalisering binnen de landbouw- en voedingssector is belangrijk in het licht van een verdere verduurzaming van voedselsystemen. “Digitale data van gewassen, dieren, logistiek en consumenten kan gebruikt worden om real time de status te monitoren om vervolgens waar nodig in te grijpen of bij te sturen”, vertelt WUR-onderzoeker Sjaak Wolfert. “Bovendien kunnen diverse sensors dingen oppikken die mensen met het blote oog niet zouden kunnen waarnemen. Denk aan infrarood opnames, of het meten van vochtigheid in de bodem, etc.”

De toepassingen maken het mogelijk om nauwkeuriger en sneller in te spelen op duurzaamheidsdoelen, denk aan de reductie van de CO2- of stikstofuitstoot of de strijd tegen de voedselverspilling.

Nood aan duurzame businessmodellen

De digitale transformatie is al een tijdje aan de gang maar dat geeft meteen een nieuw probleem. “Namelijk dat er een wildgroei aan apps ontstaat, terwijl bedrijven behoefte hebben aan integrale ondersteuning van hun management. Dus een app is vaak heel handig in gebruik, maar dan moet die wel samenwerken met andere apps of achterliggende grotere informatiesystemen die bedrijven al gebruiken. Als dat niet het geval is, slaat het voordeel al weer snel om in het nadeel van bijvoorbeeld extra administratieve handelingen. Daarnaast zien we ook dat apps soms komen en gaan en is het een uitdaging om duurzame business modellen creëren tussen de diverse stakeholders."

Digitalisering is bovendien een proces dat nooit zal afgerond zijn, denkt Wolfert. “Er zullen constant nieuwe technologieën en innovaties bijkomen die steeds nieuwe mogelijkheden en uitdagingen zullen geven”, stelt de onderzoeker.

Op het veld, in de serre of in de stal wordt al veel digitale technologie toegepast. Uitdaging is om van die data een meerwaarde te maken voor de hele voedselketen

Sjaak Wolfert - WUR

Meerwaarde uit data

Hij wijst er ook op dat landbouw onderaan bengelt op de monitoringsrapporten van de EU of McKinsey als het gaat over digitalisering. “Maar alles wordt te veel op één hoop gegooid. Zo worden logistiek, voedselverwerkende bedrijven en retail bijvoorbeeld niet meegeteld. En ook per sector zijn de verschillen soms groot. Kijk naar de tuinbouw, die op vlak van automatisering en robotisering in serres al een pak verder staat dan sommige andere deeltakken.”

Ook de uitdagingen verschillen sterk per sector. “Zo wordt er in het veld, in de serre of in de stal soms al veel digitale technologie toegepast”, aldus Wolfert. “Echter, hoe kun je de data die daarbij wordt geproduceerd tot meerwaarde brengen in de hele voedselketen? En andersom, hoe kun je data van bijvoorbeeld consumenten terugvertalen naar de productie op het boerenbedrijf? En kun je data ook voor andere doelen buiten de agrovoedingssector gebruiken, zoals toerisme, plattelandsontwikkeling of klimaatmonitoring?”

Er duiken een veelheid aan spelers op die bij het proces betrokken zijn. Wolfert merkt op dat de uitdagingen niet zozeer op technisch gebied liggen, maar eerder op het organisatorische zoals gedeelde business modellen, good governance practices en ethische kwesties. “Digitalisering heeft ondertussen ook zijn intrede gedaan in andere delen van de wereld zoals Afrika en India. Daar heb je te maken met veel kleine boeren en specifieke uitdagingen in bepaalde regio’s. Onze aanpak kan ook daar werken, al moet het natuurlijk wel aangestuurd worden vanuit de lokaal-specifieke vragen en context. Kortom, ik ben er van overtuigd dat er in ieder geval nog genoeg te doen valt de komende decennia en is de digitalisering voorlopig nog niet voltooid."

Bron: WUR

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek