header.home link

Vanaf 1 januari 2015 wordt BVD-bestrijding verplicht

7 april 2014
De federale regering heeft het licht op groen gezet voor de bestrijding van boviene virale diarree (BVD). Op voorstel van de ministers Laruelle (Landbouw) en Onkelinx (Volksgezondheid) werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de opstart van een verplicht bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree vanaf 1 januari 2015. Deze ziekte heeft een belangrijke economische en sanitaire impact op veebedrijven.

De federale regering heeft het licht op groen gezet voor de bestrijding van boviene virale diarree (BVD). Op voorstel van de ministers Laruelle (Landbouw) en Onkelinx (Volksgezondheid) werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in de opstart van een verplicht bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree vanaf 1 januari 2015. Deze ziekte heeft een belangrijke economische en sanitaire impact op veebedrijven.

Boviene virale diarree is een virale ziekte bij runderen die niet overdraagbaar is op de mens, maar die een belangrijke impact heeft voor de veebedrijven. Dieren worden ziek, de immuniteit van de rundveestapel daalt, er bestaat meer risico op secundaire infecties en het gebruik van antibiotica op de getroffen bedrijven stijgt.

Omwille van de economische en sanitaire impact en aangezien dit virus in de buurlanden ook bestreden wordt, had de landbouwsector de wens geuit om in België te starten met een verplichte bestrijding van dit virus. Deze bestrijding moet ervoor zorgen dat de sanitaire toestand van de rundveebedrijven in ons land verder verbetert, dat er geen rechtstreeks economisch verlies meer geleden wordt door de ziekte en dat de uitwisselingen met de buurlanden beschermd blijven.

Het KB voorziet in een geleidelijke bestrijding van de ziekte. Kalveren die vanaf 1 januari 2015 geboren worden, moeten verplicht bemonsterd worden met oog op een BVD-onderzoek. Die dieren moeten ook een ‘IPI-vrij’-statuut (immunotolerant, persistent geïnfecteerd) hebben om verhandeld te worden. Vanaf die datum mag ook geen enkel dier zonder een IPI-statuut verhandeld worden – tenzij om naar het slachthuis afgevoerd te worden – of op de weide geplaatst worden.

Vanaf 2017 mogen enkel runderen die een ‘IPI-vrij’-statuut hebben gekregen, verhandeld worden en dit ongeacht hun leeftijd. Later zijn er nog andere maatregelen voorzien maar de datum of de toepassingsmodaliteiten ervan zijn op dit ogenblik niet gekend. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de analyse van alle runderen die nog geen BVD-statuut hebben, verplichte bedrijfscertificatie en algemene monitoring.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit moet eerst voor advies nog worden overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek