header.home link

Uitbraken vogelgriep bereiken "triest record" in 2022

18 januari 2023

Het vogelgriepvirus veroorzaakte het voorbije jaar 29 uitbraken in pluimveebedrijven of bij hobbyhouders in ons land. Volgens het federaal Voedselagentschap (FAVV) werden nooit meer uitbraken in ons land geteld in een jaar tijd. FAVV had door de uitbraken zowat vier miljoen euro aan operationele kosten en er werd ook bijna vier miljoen euro aan vergoedingen uitgereikt door het Sanitair Fonds voor Dierenziektebestrijding.

Lees meer over:
pluimveeleghenvogelgriep

In 2022 werd het vogelgriepvirus in 18 commerciële pluimveebedrijven vastgesteld, één keer bij een dierenpark en tien keer bij hobbyhouders. "Een triest record", zeggen FAVV en federaal minister voor Landbouw David Clarinval, terwijl ze er wel op wijzen dat ons land minder hard getroffen is dan andere lidstaten. Verder werden ook 220 wilde vogels met een besmetting met het vogelgriepvirus gevonden, voornamelijk wilde eenden, ganzen, roofvogels en meeuwen.

Solidariteitsfonds

Het vogelgriepvirus is een zeer besmettelijke virusziekte waar alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Tot nu toe is er geen wetenschappelijke indicatie dat het virus schadelijk zou zijn voor de mens. Toch moeten de dieren die ermee besmet zijn, geruimd worden. In 2022 leidden de uitbraken tot bijna vier miljoen euro aan operationele kosten voor het FAVV. Het solidariteitsfonds reikte voor 3,9 miljoen euro aan vergoedingen uit.

Dit solidariteitsfonds steunt op het principe van medefinanciering door alle producenten en actoren in de pluimveeketen. Hiermee kunnen compensaties betaald worden aan de pluimveehouders, die getroffen worden door uitbraken van besmettelijke pluimveeziekten zoals aviaire influenza en de ziekte van Newcastle.

Verspreid in Europa

De stijging in het aantal besmettingen wordt zowat overal in Europa vastgesteld, en in verhouding vaak zelfs meer in andere landen dan in België. Boosdoener zijn de hoogpathogene H5-virussen die sinds drie jaar volop circuleren onder wilde vogels. Door hun agressieve aard veroorzaken ze ernstige ziektetekens bij veel vogelsoorten. Hierdoor worden niet langer enkel migrerende watervogels getroffen, maar ook andere vogelsoorten die in Europa blijven overwinteren. Waar de ziekte vroeger eerder seizoensgebonden opdook tijdens de trek van vogels, circuleert het virus nu dus het hele jaar door. Dit zorgt ervoor dat het risico op besmetting bij gehouden pluimvee ook toeneemt en nieuwe besmettingen het hele jaar door worden gevonden.

De meeste besmettingen gebeuren dus bij wilde vogels, zogenaamde “primaire besmettingen”, die op hun beurt een gevaar kunnen vormen voor gehouden pluimvee wanneer de twee met elkaar in contact komen. “Dit is een belangrijke vaststelling want het betekent dat de maatregelen die we opleggen en de preventieve maatregelen en bioveiligheid die de pluimveesector toepast wel degelijk helpen om besmettingen met en verspreiding van vogelgriep te voorkomen”, aldus FAVV.

Ophokken of afschermen

Ook in 2023 werden al nieuwe besmettingen vastgesteld en het voedselagentschap verwacht dat de H5-virussen niet snel zullen verdwijnen. Voor commerciële pluimveehouderijen gelden al jaar en dag strenge bioveiligheidsmaatregelen en sinds 5 oktober 2022 een ophokplicht. FAVV raadt alle hobbyhouders van kippen en vogels sterk aan om preventief een net te spannen over de ren en dat het hele jaar rond. Ook moeten houders onmiddellijk hun dierenarts contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Aan wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

Uitgelicht
Europa beleeft momenteel "het meest verwoestende" seizoen van vogelgriep in zijn geschiedenis. Dat stellen Europese gezondheidsautoriteiten. In totaal zijn ongeveer 50 miljoen...
21 december 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek