header.home link

Onverwachte inkomsten voor Sanitair Fonds in 2014

26 maart 2015
Het Sanitair Fonds kon in 2014 rekenen op een aantal onvoorziene inkomsten. Zo kreeg het ruim zeven miljoen euro van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) dat begin dit jaar geregionaliseerd werd. Daarnaast was er ook ruim 470.000 euro aan cofinanciering van de Europese Unie voor de vaccinatie tegen blauwtong. Dankzij deze middelen konden de verplichte bijdragen van de veehouders aan het Sanitair Fonds drastisch worden teruggeschroefd. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
Lees meer over:

Het Sanitair Fonds kon in 2014 rekenen op een aantal onvoorziene inkomsten. Zo kreeg het ruim zeven miljoen euro van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) dat begin dit jaar geregionaliseerd werd. Daarnaast was er ook ruim 470.000 euro aan cofinanciering van de Europese Unie voor de vaccinatie tegen blauwtong. Dankzij deze middelen konden de verplichte bijdragen van de veehouders aan het Sanitair Fonds drastisch worden teruggeschroefd. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Het Sanitair Fonds is een reservefonds dat toelaat om landbouwers te vergoeden wanneer besmettelijke dierziekten uitbreken waardoor zieke dieren verplicht moeten worden geslacht of die zware financiële gevolgen hebben voor veehouders. Het fonds levert ook financiële ondersteuning aan een aantal nationale bestrijdingsprogramma’s zoals boviene virale diarree (BVD) bij rundvee en aujeszky bij varkens. Alle veehouders zijn elk jaar verplicht om een bijdrage in dit reservefonds te storten.

In totaal kwam er 7.141.467 euro van BIRB naar het Sanitair Fonds. Het gaat om geld dat het Sanitair Fonds geprefinancierd had voor de mengvoederfabrikanten die compensaties verschuldigd waren in het kader van de dioxinecrisis. Een deel daarvan was al terugbetaald, maar door de regionalisering van het BIRB op 1 januari 2015 is eind vorig jaar ook het resterende saldo vereffend. Daarnaast waren er nog extra inkomsten van 472.688 euro aan Europese cofinanciering voor de vaccinatie tegen blauwtong. Daarvan vloeide 449.618 euro terug naar het Deelfonds Runderen en 23.070 euro naar het Deelfonds Kleine Herkauwers.

Dankzij deze extra middelen konden de verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds voor 2014 worden aangepast. De veehouderij leed vorig jaar immers aanzienlijk onder het handelsembargo van Rusland. Voor de rundveehouderij werd de bijdrage met 57 procent verminderd en werd de facturatie uitgesteld van november 2014 naar begin 2015. De bijdrage voor de varkenshouders werd helemaal geannuleerd. De melkveehouders werden in 2014 wel geconfronteerd met een hogere bijdrage om het programma voor de bestrijding van paratuberculose in de periode 2015-2017 te kunnen financieren.

Meer informatie: Activiteitenverslag 2014 FOD Volksgezondheid - DG Dier, Plant en Voeding

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek