header.home link

Mobiele waterzuiveringscontainer biedt oplossingen voor droge zomers

21 juni 2022

Land- en tuinbouwers krijgen begeleiding op maat om waterrobuust te ondernemen dankzij het Europese project Life ACLIMA. Via een mobiele waterzuiveringscontainer kunnen ze verschillende technieken en zuiveringsprocessen testen en een geschikte keuze maken op maat van hun bedrijf. In provincie Antwerpen krijgen ze hiervoor alvast professionele begeleiding van de experten van de proefcentra voor land- en tuinbouw en van Aquafin.

Lees meer over:
primatowaterreservoirprovincieantwerpen-1250

Langere droogteperiodes en hevigere regenbuien worden stilaan het nieuwe normaal. Ook land- en tuinbouwbedrijven moeten zich aan deze veranderende klimaatomstandigheden aanpassen. Een goede waterhuishouding is immers noodzakelijk voor een succesvolle teelt.

“Door de huidige waterhuishouding van een bedrijf in kaart te brengen en te kijken naar waar er aanvullende waterbronnen zijn, kunnen wij waterwinsten aanreiken”, vertelt Joris De Nies, projectcoördinator van Life ACLIMA. “Met deze info en de resultaten van de mobiele zuiveringscontainer kan de land- of tuinbouwer dan aan de slag op zijn eigen bedrijf.”

Pionier Primato  

De eerste demonstraties met de mobiele waterzuiveringscontainer worden uitgevoerd bij tomatenbedrijf Primato in Duffel. Het familiebedrijf wordt geleid door Kevin en Colin Pittoors en Chelsey Kenis, samen met hun vaders Guy en Dany. Op een oppervlakte van 12 hectare telen ze diverse soorten tomaten.

Het is opmerkelijk dat Primato al heel wat maatregelen neem om de waterbeschikbaarheid te garanderen: water opvangen in bassins, restwater hergebruiken, enzovoort. “Desondanks is hun waterreserve soms toch nog onvoldoende”, aldus De Nies. “Het weer is steeds minder voorspelbaar, waardoor je enkel op jezelf en de beschikbare technieken van het bedrijf kunt rekenen.”

“De toenemende droogte maakt dat de huidige dakoppervlakte van de serre niet voldoende is om de waterbassins gevuld te houden”, beaamt zaakvoerder Kevin Pittoors. “Daarom moest er gezocht worden naar alternatieve waterbronnen. Met de Itterbeek die langs het bedrijf stroomt, vroegen wij ons af of er hier misschien opportuniteiten te rapen vielen. Al wisten we in eerste instantie niet goed wat de mogelijkheden waren.” 

Dat is exact waarmee De Nies mee aan de slag gegaan is. “Het water uit de Itterbeek ondergaat verschillende zuiveringsprocessen voor het bij de tomatenplanten terechtkomt. Daar komt heel wat bij kijken. Met de technische ondersteuning van Pidpa zorgen we ervoor dat we enkel water zullen capteren tijdens natte periodes, waarin te veel water naar de zee vloeit, zodat het landschap er niet onder te lijden heeft.”  

primatowaterreservoirprovincieantwerpen-1250-2

De waterzuiveringscontainer op jouw bedrijf?  

De waterzuiveringscontainer van Life ACLIMA verhuist om de 3 à 6 maanden naar een ander bedrijf. Land- en tuinbouwers die hier ook mee aan de slag willen, krijgen een mobiele container die verschillende zuiveringstoestellen kan aansturen en meerdere technieken demonstreert. Een zandfilter, actieve koolfilter en dosering met waterstofperoxide zijn ter beschikking, maar ook andere toestellen kunnen geïnstalleerd worden. Zo werd de container in het verleden al eens gebruikt voor zuiveringstechnieken gebaseerd op chloorgas en chloordioxide dosering, ultrafiltratie en papierbandfiltratie en de toepassing van ultrasone behandeling.  

Experten van de provinciale onderzoekcentra Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij en die van het Proefcentrum Hoogstraten en het Proefstation voor de Groenteteelt en van Aquafin zorgen bovendien voor een goede begeleiding van het traject op maat van het bedrijf.

Meer info: https://lifeaclima.eu/

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Koen Fasseur voor provincie Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek