header.home link

ILVO besteedt extra aandacht aan nieuwe verdienmodellen

12 oktober 2020

Sterke inkomensschommelingen en veel onzekerheid treffen heel wat landbouwers. ILVO verbreedt sinds kort zijn socio-economisch onderzoek om bedrijven vlotter op het spoor te zetten van succesvolle aanpassingen aan hun bestaand verdienmodel. Een VerdienWijzer, een studiedag en meer aandacht voor ‘market pull’ in plaats van ‘technology push’ moeten helpen om de omslag te maken.

Lees meer over:

Een landbouwvariant van toegepaste bedrijfseconomie, waarbij theoretische economische principes gebruikt worden om individuele en contextspecifieke analyses uit te voeren, bestaat vandaag niet. Met de uitbreiding van zijn socio-economisch onderzoek wil ILVO daar verandering in brengen. “Wij investeren sinds kort in dergelijk doelgericht onderzoek. Met praktische inzichten en analyses willen we bedrijven helpen om een duurzame verdienomslag te maken”, legt Fleur Marchand, wetenschappelijk directeur van ILVO uit.

Onderzoekers zien op het terrein meer en meer nood aan onderbouwde informatie over nieuwe verdienmodellen. “Niet in de zin van radicaal anders, maar nieuw als in aangepast aan de veranderende omstandigheden”, klinkt het. Volgens ILVO zijn er veel incrementele verbeteringen aan bestaande verdienmodellen denkbaar en haalbaar, zodat de landbouwbedrijven concurrentieel blijven.

VerdienWijzer

ILVO is ervan overtuigd dat meer kennis rond verdienmodellen de kans zal vergroten op een economisch, ecologisch en sociaal duurzame agrovoedingssector. Daarom wil het onderzoeksinstituut de academische kennis over verdienmodellen vertalen naar de praktijk.

De landbouwer kan eenvoudig nagaan welke aanpassing aan zijn verdienmodel het best aansluit bij zijn bedrijf, zijn motivatie als ondernemer en zijn beoogde klanten

Edward Belderbos - Onderzoeker ILVO

“We zijn daarom begonnen met het ontwerp van een VerdienWijzer. Dat moet je zien als een receptenboek van bedrijfsconcepten, telkens geanalyseerd op de ingrediënten ‘deelactiviteiten’ en ‘toegevoegde waarde’. De landbouwer kan aan de hand van eenvoudige selectiecriteria nagaan welke aanpassing aan zijn verdienmodel het best aansluit bij zijn bedrijf, zijn motivatie als ondernemer en vooral zijn (beoogde) klanten”, legt onderzoeker Edward Belderbos uit.

Daarbij wordt er abstractie gemaakt van de individuele verhalen door deze te koppelen met toegepaste economische principes. “Op die manier kunnen we heel wat ervaringskennis toegankelijk maken voor landbouwers. Via de VerdienWijzer krijgen ze een overzicht van mogelijke aanpassingen aan hun verdienmodel”, vult Jef Van Meensel, senior onderzoeker economische modellen, aan. De VerdienWijzer wordt gelanceerd in de zomer van 2021.

Digitale studiedag

Tijdens een digitale studiedag ‘Verdienmodellen in onze landbouw’ zal ILVO alvast een tipje van de sluier lichten over deze VerdienWijzer. Maar de studiedag zal nog veel breder gaan. “Er zal ook aandacht zijn voor verhalen van experten, duiding door onderzoekers en een interactief debat om op die manier een pallet aan formules en inspirerende cases aan te bieden”, klinkt het.

Een omschakeling in denken bij sommige landbouwers is één van de pleidooien die duidelijk te horen zal zijn

Liselot Bourgeois - Onderzoeker ILVO

Een omschakeling in denken bij sommige landbouwers is één van de pleidooien die duidelijk te horen zal zijn: van ‘technology push’ tot ‘market pull’. “Technology push betekent dat je als ondernemer vanuit je eigen kennis (een nieuwe technologie, een nieuwe teelt, een nieuw recept,…) probeert te vernieuwen, zonder te weten of de markt dit relevant vindt. Market pull” betekent luisteren naar de markt en op die basis vernieuwen. Dat geeft een veel grotere kans op succes”, aldus ILVO-onderzoeker Liselot Bourgeois. Zij is ervan overtuigd dat vooral de zoektocht naar factoren van succes en faling van de verdienmodellen het publiek zal inspireren.

 Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits steunt de studiedag. “Inzicht in kosten, opbrengsten, marges, enz. zijn essentieel om een goed bedrijfsmodel uit te bouwen. Dat geldt voor alle ondernemingen, dus ook voor onze land- en tuinbouwers. Met de studiedag schakelen we een versnelling hoger naar kennis, inzicht en ervaringen uitwisselen op vlak van duurzame verdienmodellen in de land- en tuinbouw”, stelt ze.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek