header.home link

Haal jij de award Prima Plattelandsproject binnen?

8 april 2021

Ook dit jaar gaat het Vlaams Ruraal Netwerk op zoek naar ‘prima plattelandsprojecten’. “Met de wedstrijd willen we de Vlaamse plattelandsontwikkeling en PDPO III-steun extra in beeld brengen”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Projecten die binnen één van de zes gekozen thema’s vallen – innovatie, circulaire economie, leefbaarheid van het platteland verhogen, milieu, klimaat en samenwerking - maken kans op extra promotie.

Lees meer over:

Bent je een begunstigde van maatregelen in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III), inclusief de overgangsperiode 2021-2022? Dan kunt je jouw project en/of investering indienen voor deze wedstrijd. Inschrijven kan nog tot 11 juni. “Na een provinciale jurering duidt een experten-jury één winnaar per thema aan”, klinkt het bij het Vlaams Ruraal Netwerk, initiatiefnemer van de wedstrijd. “De jury beoordeelt de projecten op basis van uitzonderlijk belang, verdienste, maar ook hefboomfunctie en/of vernieuwend karakter. En ook het publiek kiest een winnaar.” De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar.

“De wedstrijd dient om kennis uit te wisselen, goede praktijken te delen en zo anderen te inspireren”, klinkt het nog. “Maar ook om de netwerken tussen verschillende betrokkenen te vergroten en te versterken.” De zes thema’s van de editie 2021 zijn:

 1. Innovatie in de landbouw

  “Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen”, klinkt het. Voorbeelden zijn technische innovaties, productinnovaties, een innovatief concept uit een sector gaan implementeren in een andere sector … Maar bijvoorbeeld ook de oprichting van een EIP operationele groep kan heel wat kansen bieden.

 2. Circulaire economie

  “In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie”, legt het Vlaams Ruraal Netwerk uit. “Ze worden hersteld, zijn ‘upgradebaar’, kunnen makkelijk omgevormd worden tot nieuwe producten, de materialen zijn volledig recycleerbaar of afbreekbaar.”

 3. Verhogen van de leefbaarheid op het platteland

  In Vlaanderen zijn er heel wat plattelandsgemeenten. Goede voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid: publieke infrastructuur, basisvoorzieningen in levensmiddelen, sociale bindweefsels … Voorbeelden zijn dorpshuizen, buurtrestaurants, aanpakken vervoersarmoede, mobiele dienstverleningscentra enzovoort.

 4. Inzetten op milieu

  “Land- en tuinbouwers doen heel wat inspanningen met betrekking tot het milieu”, klinkt het bij de organisatoren. “Denken we maar aan het verminderen van ammoniakemissie, maar ook aan beter beheer van bestrijdingsmiddelen en watergebruik en –verbruik.” Ook via heel wat agromilieu-klimaatmaatregelen wordt ingezet op het milieu. Daarnaast denkt het Vlaams Ruraal Netwerk ook aan investeringen in kader van bebossing en herbebossing.

 5. Inzetten op klimaat

  Binnen de land- en tuinbouwsector staat klimaat hoog op de agenda. Want hoewel landbouwactiviteiten deels bijdragen tot de klimaatverandering, is de sector tegelijk ook heel erg gevoelig voor de verandering van het klimaat. Enkele praktische voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: werken rond groenblauwe netwerken (dus natuurlijke water- en groenelementen); aanplant van hagen, heggen en houtkanten; opslag en infiltratie van water; maatregelen ter preventie van hittestress bij vee; werken aan een gezonde bodem die beter bestand is tegen hitte, droogte en extreme regenval; bescherming van teelten/installaties tegen extreme weersomstandigheden; diversificatie van inkomen als risicospreiding; nieuwe teelten…

 6. Samenwerking

  “Samenwerking komt veel voor op het platteland, en dat zowel bij particulieren als bij land- en tuinbouwers”, klinkt het. “Zo kunnen machinecoöperaties steun krijgen om samen machines aan te kopen en te gebruiken. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook steun om een producentenorganisatie op te richten.”

Zin om je kandidaat te stellen? Alle info vind je hier.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek