header.home link

Droogte 2020 erkend als ramp

2 juli 2021

De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. “Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft zoals landbouwers met teeltschade”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.

Lees meer over:

De Vlaamse Regering heeft de ernstige droogte van vorige zomer als ramp erkend. Die trof 261 Vlaamse steden en gemeenten tussen 15 maart en 15 september 2020. Zo’n erkenning kan enkel na advies van het KMI op basis van wetenschappelijke erkenningscriteria. Dat advies werd verkregen op 2 april 2021: de vereiste terugkeerperiode van 30 jaar werd overschreden.

Na publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad kunnen getroffen landbouwers gedurende drie maanden hun aanvragen voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds. “Landbouwers die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering, komen in aanmerking”, weet Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Wie meer dan de helft van het teeltareaal verzekerd heeft, kan maximaal 80 procent vergoeding krijgen voor de niet-verzekerde teelten. Wie minder dan de helft van het teeltareaal verzekerd heeft, is het vergoedingspercentage 40 procent. “De vergoeding voor de totale schade is moeilijk in te schatten aangezien de aanvragen nog moeten gebeuren”, aldus de minister. “Op basis van gegevens over de verzekerd boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.”

Niet alle schade die landbouwers hebben geleden, kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

De goedkeuring door de Vlaamse Regering kwam er op initiatief van Vlaams Minister-President Jambon en Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Beiden zijn namelijk sterk betrokken bij de impact van de droogte op de Vlaamse economie in het algemeen, en landbouw in het bijzonder.

“Ik ben blij dat we de geleden schade als gevolg van de extreme droogte op een correcte manier kunnen vergoeden”, reageert Jambon. “Als overheid is het onze plicht onze burgers tegen dit soort van calamiteiten te beschermen.”

“Het is belangrijk dat deze stap genomen is”, beaamt ook minister Crevits. “Nu is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen en kan het Vlaams Rampenfonds zijn werk doen. Niet alle schade die landbouwers hebben geleden, kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit.”  

De voorwaarden voor tegemoetkoming vind je hier.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek