header.home link

Nieuw meldpunt drugscriminaliteit roept landbouwers op tot waakzaamheid

Landbouworganisatie Boerenbond heeft haar leden geattendeerd op een meldpunt drugsplantages en drugslabo’s dat recent gelanceerd is door de provincie Antwerpen. Het parket van Antwerpen doet in het ledenblad van Boerenbond een oproep aan boeren om verdachte praktijken te melden. Veel drugscriminaliteit vindt plaats op afgelegen locaties in (landbouw)loodsen.

17 december 2021  – Laatste update 17 december 2021 13:22
Lees meer over:
dumping-drugsafval-melden-5

Het meldpunt drugsplantageontdekt.be moet bijdragen aan de strijd tegen drugscriminaliteit en is recent gelanceerd door de provincie Antwerpen. De provincie, het openbare ministerie en de politiediensten willen mensen hiermee de kans bieden om anoniem meldingen te doen van vermoedelijke aanwezigheid van drugslabo’s, -plantages en/of dumping van drugsafval. “Met dit meldpunt willen we de drempel om zoiets te melden aanzienlijk verlagen en hopen we veel meer tips binnen te krijgen”, legt Kristof Aerts uit, woordvoerder van het parket van Antwerpen.

In 2020 werden 138 plantages (40.770 planten) en 9 drugslabo’s opgerold in de provincie Antwerpen. Op nog eens 12 andere plaatsen vonden speurders materiaal voor de opbouw van één drugslabo en één opslagplaats voor chemicaliën. Op minstens 13 plaatsen werd bovendien chemisch materiaal gedumpt. In 2021 ontdekte de politie 88 plantages (20.971 planten) en 11 drugslabo’s. Op 5 locaties werd materiaal voor de opbouw van een labo gevonden, één opslagplaats voor chemicaliën. Op 8 plaatsen moest chemisch afval opgeruimd worden.

0

138 Opgerolde cannabisplantages in Antwerpen in 2020

0

88 Opgerolde cannabisplantages in Antwerpen in 2021

Overlast en gevaar door drugscriminaliteit

Illegale drugsproductie kan gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken. Zo kan er bijvoorbeeld brand ontstaan op een cannabisplantage of een explosie in een drugslab. Wandelaars of spelende kinderen kunnen tijdens een boswandeling stoten op chemisch afval. "De gevolgen kunnen ernstig zijn, zowel voor toevallige voorbijgangers, hulpverleners als voor de directe omgeving en het milieu", klinkt het.

drugsplantage-melden-4

Omdat veel van de drugsvondsten op het platteland gedaan worden, doet het parket van Antwerpen in het ledenblad van Boerenbond ook nadrukkelijk een beroep op de alertheid van boeren. “Zij komen immers vaak op meer afgelegen plaatsen en kunnen het als één van de eersten opmerken als er iets niet pluis is”, vervolgt Aerts die een aantal voorbeelden geeft. “Chemisch afval dat naast of op een veldweg wordt achter gelaten of een afgelegen loods waar verdachte bewegingen worden opgemerkt.”

Meldpunt drugsplantage

Waakzaam bij verhuren ruimtes

Voorts worden landbouwers ook op het hart gedrukt waakzaam te zijn als mensen in verdachte omstandigheden bedrijfsruimte willen huren. “We willen eigenaars niet afschrikken om een loods of schuur te verhuren, maar het is belangrijk om te weten dat je als verhuurder aansprakelijk bent voor wat er in jouw gebouw gebeurt”, vervolgt Aerts die stelt dat er bijvoorbeeld een belletje moeten gaan rinkelen als geïnteresseerde huurders met contant geld de huur willen afrekenen.

Alhoewel boeren door ruimtes beschikbaar te stellen, (indirect) hebben meegewerkt aan het faciliteren van drugsproductie, is er van directe betrokkenheid geen sprake, aldus Aerts. Praktijken zoals in de televisieserie 'Eigen Kweek', waarbij een landbouwfamilie cannabis begint te telen om het hoofd boven water te houden, komen in de praktijk niet voor volgens hem. “Daar hebben wij althans geen dossiers van lopen. Het gaat over criminele organisaties.”

Verdachte signalen

Boerenbond geeft nog een lijstje mee van verdachte signalen die op de teelt van cannabis of de productie van synthetische drugs kunnen duiden:

  • Geur van cannabis, amandel, anijs of aceton

  • Voortdurend zoemend geluid van afzuigingsinstallaties

  • Extra ontluchtingspijpen in het dak en tocht in het gebouw

  • Warmteafgifte op muren, vloeren en plafonds

  • Stroomstoring zoals knipperende lampen

  • Dichtgemaakte ramen

  • Bedrijvigheid op vreemde tijdstippen

  • Drugsafval

Bron: Boer & Tuinder / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek