header.home link

Binnen het jaar opnieuw varkensvleesexport naar China?

27 februari 2019
Als de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land onder controle kan gehouden worden, dan bestaat de kans dat de Chinese markt binnen het jaar opnieuw opengaat voor Belgisch varkensvlees. Dat zegt Philippe Van Damme die als voorzitter van FEBEV deel uitmaakte van een Europese delegatie die afgelopen week een bezoek bracht aan de Chinese autoriteiten in Beijing. Samen met Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Spanje heeft ons land in dat kader een Memorandum of Understanding afgesloten met China.
Lees meer over:

Als de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in ons land onder controle kan gehouden worden, dan bestaat de kans dat de Chinese markt binnen het jaar opnieuw opengaat voor Belgisch varkensvlees. Dat zegt Philippe Van Damme die als voorzitter van FEBEV deel uitmaakte van een Europese delegatie die afgelopen week een bezoek bracht aan de Chinese autoriteiten in Beijing. Samen met Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Spanje heeft ons land in dat kader een Memorandum of Understanding afgesloten met China.

Sinds de eerste vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg is de export van Belgisch varkensvlees naar Azië stilgevallen. Ook al gaat het enkel om everzwijnen die getroffen zijn en is er nog geen geval van varkenspest opgedoken bij gedomesticeerde varkens, toch kromp de export van varkensvlees met 33 procent en liep de Belgische varkenssector alleen al vorig jaar 46 miljoen euro mis. In normale omstandigheden kan het zes maanden tot drie jaar na de vaststelling van het laatste ziektegeval duren vooraleer de export terug op gang kan komen.

Een Europese delegatie met vertegenwoordigers uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Denemarken trok daarop naar China, de belangrijkste exportmarkt in Azië voor Europees varkensvlees, om er voor de autoriteiten een seminarie over Afrikaanse varkenspest te organiseren. Voor België was de voorzitter van FEBEV aanwezig op het seminarie, net zoals vertegenwoordigers van slachthuis Noordvlees Van Gool, Sus Campiniae, Exportslachthuis Decoster en Exportslachthuis Tielt.

Eén van de sprekers was Jean-François Heymans van het FAVV die als Chief Veterinary Officer voor ons land zetelt bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Hij lichtte er de Belgische aanpak in het kader van de Afrikaanse varkenspest toe. “De Chinese autoriteiten hadden veel interesse in ons verhaal”, aldus FEBEV. Het land heeft dan ook zelf gigantische problemen met Afrikaanse varkenspest. Een groot deel van de varkensstapel werd al afgeslacht om het virus in te dijken waardoor de varkensvleesvoorziening in China in het gedrang dreigt te komen.

Na afloop van het seminarie werd dan ook een Memorandum of Understanding afgesloten waarin afspraken staan rond de uitwisseling van kennis over Afrikaanse varkenspest, over de bestrijding van het virus en de ontwikkeling van een vaccin. Op vlak van handel beloven alle partijen om de potentiële impact van de ziekte zoveel mogelijk te beperken. De OIE-standaarden van regionalisering en van differentiatie tussen wilde zwijnen- en gedomesticeerde zwijnenpopulatie worden er ook in aangenomen.

“Die principes houden in dat wanneer de besmetting gebeurt in een gebied dat kan afgebakend worden, zoals bij ons in de provincie Luxemburg, dat de export uit andere regio’s dan het besmet gebied niet kan stopgezet worden. Hetzelfde geldt als de uitbraak zich voordoet bij wilde zwijnen. Het vlees van gedomesticeerde varkens kan dan niet tegengehouden worden”, vertelt Dirk Neelen, CEO van Noordvlees Van Gool. Het is wel belangrijk op te merken dat de afspraken in het memorandum niet bindend zijn, al zorgen ze wel voor een belangrijk signaal.

Met de ondertekening van dit memorandum zijn de Belgische delegatieleden dan ook hoopvol dat de export van Belgisch varkensvlees naar China binnen het jaar kan hernemen. “Zekerheid hierover hebben we niet. De Chinese autoriteiten zullen zelf beslissen wanneer ze de export met ons land zullen hervatten. Maar onze contacten met hooggeplaatste Chinese ambtenaren wijzen er op dat ze in dit dossier wel vooruit willen. Het nijpende tekort aan varkensvlees kan in elk geval een belangrijke rol spelen”, zegt de voorzitter van FEBEV.

Ook Dirk Nelen ziet een grote kans dat de export binnen het jaar kan hernomen worden. “Ze hebben de volumes varkensvlees zeer hard nodig, zelfs van een klein land als België. Voor onze varkenshouders is dit goed nieuws, zeker gezien de goede prijzen die China vandaag geeft voor varkensvlees. Hopelijk kan dit snel voor een boost in de Vlaamse varkensprijzen zorgen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek