header.home link

Beverpopulatie "in gunstige staat van instandhouding"

2 maart 2020
Het aantal territoria in Vlaanderen waarin bevers actief zijn is begin 2019 gestegen tot 187. Dat is een stijging met 18 procent in vergelijking met een jaar voordien toen er 155 geteld werden. Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal nog slechts 82. Dat antwoordde Vlaams minister van Natuur en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld).

Het aantal territoria in Vlaanderen waarin bevers actief zijn is begin 2019 gestegen tot 187. Dat is een stijging met 18 procent in vergelijking met een jaar voordien toen er 155 geteld werden. Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal nog slechts 82. Dat antwoordde Vlaams minister van Natuur en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld).

De meeste beverterritoria werden geregistreerd in de Maas (57), Dijle-Zenne (55), Demer (26) en Nete (17). In alle territoria is het aantal bevers in opmars, met uitzondering van het Denderbekken waar de populatie is teruggevallen van 3 naar 1. Met deze stijging van het aantal bevers op minder dan vijf jaar tijd heeft de bever heeft volgens minister Demir "een gunstige staat van instandhouding bereikt".

De schade die bevers veroorzaken, kan onderverdeeld worden in schade als gevolg van overstromingen en in vraatschade. Schade bij particulieren komt niet in aanmerking voor een wildschadevergoeding door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Bij landbouwers kan de schade wel vergoed worden als die boven de uitbetalingsdrempel van 300 euro uitkomt.

Het bedrag dat ANB de afgelopen jaren uitbetaalde, blijft min of meer constant. In 2019 ging het om zes gevallen van schade waarvan vijf ontvankelijk werden verklaard. Hoeveel er aan schadevergoeding werd uitbetaald is nog niet bekend. In 2018, 2017 en 2016 werden respectievelijk, twee, twee en drie schademeldingen ontvankelijk verklaard en werd er achtereenvolgens 33.135 euro, 33.147 euro en 55.619 euro uitbetaald. Volgens de minister ging in 2018 hoofdzakelijk om overstromingsschade aan landbouwgewassen.

Demir benadrukt wel dat tegenover die stagnatie van het aantal schademeldingen een toename staat aan inspanningen en gemaakte kosten door de waterbeheerders. “Waar nodig nemen ze maatregelen om ongewenste schade te voorkomen of te beperken", aldus de minister. “Wel zien we een toename in klachten van vraatschade bij particulieren, voornamelijk aan bomen en bij landbouwers, vooral aan gewassen.

Bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kwamen in diezelfde periode, 2016-2019, twee meldingen van beverschade. Deze waren niet afkomstig van landbouwers.  

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek