header.home link

Antwerpen investeert in realtime meetsysteem voor waterstanden

15 oktober 2020

De provincie Antwerpen zal het waterpeil in haar waterlopen voortaan in realtime meten. 25 peilsensoren sturen de data meteen door zodat de provincie beter kan anticiperen op laag- en hoogwater. “Meer en snelle data helpen mee in de strijd tegen zowel droogte als wateroverlast”, zegt gedeputeerde van Waterbeleid Jan De Haes.

Lees meer over:

De provincies beheren een substantieel deel van de onbevaarbare waterlopen. “Dit maakt dat wij één van de belangrijkste spelers zijn op het vlak van waterbeleid in Vlaanderen. Alleen al in Antwerpen gaat het om meer dan 2.400 kilometer aan waterlopen”, meent De Haes.

Tot nu toe beschikte de provincie slechts over gefragmenteerde informatie over de waterstanden. Enerzijds gaat het om data van meetinstallaties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op provinciale waterlopen en anderzijds voerden provinciale diensten zelf metingen uit in functie van specifieke projecten.

Daar komt nu verandering in. “De nieuwe peilsensoren sturen ons in realtime data door. Dat levert een enorme tijdswinst op. Bovendien is dit type van toestellen een pak goedkoper dan de huidige meetinstallaties van VMM waardoor we op veel meer plaatsen kunnen meten. Dankzij de ‘Internet of Things’-technologie kunnen waterbeheerders sneller anticiperen op droogte en wateroverlast, want in de toekomst vormen zij een grote uitdaging”, luidt het.

Deze nieuwe technologie moet de provincie toelaten om snel maatregelen te nemen als dat nodig is

Jan De Haes - Anwerps gedeputeerde van Waterbeleid

Voor de zomer werden een eerste reeks van 25 peilsensoren geïnstalleerd. De sensoren worden tegen een brug geplaatst en meten de afstand tot het wateroppervlak via aan akoestisch signaal. Deze sensor is te vergelijken met de parkeersensoren in autobumpers. De toestellen zijn ook voorzien van een temperatuursensor en een ingebouwde GPS. Een zonnepaneeltje levert energie. Elke 15 minuten stuurt het compacte toestel metingen draadloos door naar een dataplatform. Daar worden de metingen automatisch omgerekend naar waterpeilen en vergeleken met waak- en alarmpeilen.

“Dit moet de provincie toelaten om snel maatregelen te nemen als dat nodig is. De komende jaren willen we dit meetnet verder uitbouwen.  Op basis van een analyse van kritieke waterlopen voor zowel droogte als wateroverlast werden momenteel ruim 80 locaties geselecteerd. Bovendien willen we de ontsluiting ervan maximaal afstemmen met de meetgegevens van andere waterloopbeheerders”, legt De Haes uit. “We gaan, samen met de andere Vlaamse provincies en de VMM, ook zoeken naar een webtoepassing om deze meetgegevens voor iedereen beschikbaar te stellen.”

De provincie hoopt dat dit nieuw type peilsensoren hun werk goed doen. “Ze zijn een belangrijke sleutel om in de toekomst structureel én snel op grote schaal in Vlaanderen te anticiperen op zowel droogte als wateroverlast”, aldus nog de gedeputeerde.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek