header.home link

Netto-bedrijfsresultaat bleef ook in 2019 voor veel landbouwsectoren problematisch

26 november 2021

Al ging het netto-bedrijfsresultaat er in heel wat land- en tuinbouwsectoren in 2019 op vooruit, toch blijven veel sectoren met negatieve cijfers werken. "Land- en tuinbouwers kunnen dit enkel volhouden omdat ze hun eigen arbeid onvoldoende in rekening brengen", klinkt het. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen heeft bekendgemaakt.

Lees meer over:

Statistiek Vlaanderen baseert zich voor het overzicht ‘bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector’, dat vandaag gepubliceerd is, op verschillende databanken. Daarbij worden ook de geëxtrapoleerde boekhoudresultaten van een 650-tal bedrijven meegenomen die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het departement Landbouw en Visserij. “Doordat veel databanken moeten geraadpleegd worden, hebben deze sectorcijfers altijd anderhalf jaar vertraging”, vertelt een woordvoerder van het Departement van Landbouw en Visserij.

Om de cijfers beter te kunnen plaatsen, alvast een woordje uitleg bij bepaalde termen:

  • Familiaal arbeidsinkomen = totale opbrengsten – vaste kosten – variabele kosten.

  • Netto-bedrijfsresultaat = totale opbrengsten – vaste kosten – variabele kosten – vergoeding eigen arbeid. Een positief bedrag duidt op winst, een negatief bedrag op verlies.

In veel sectoren is het netto-bedrijfsresultaat al jarenlang negatief, dat kan enkel blijven duren omdat landbouwers hun eigen arbeid onvoldoende in rekening brengen.

Veel landbouwsectoren noteerden in 2019 betere netto-bedrijfsresultaten dan in de jaren ervoor. De financieel best presterende bedrijven zijn terug te vinden in de sector van de glasgroenten. Ook de pluimveesector, zowel slachtkippen als legkippen, haalt mooie resultaten. En – het klinkt anno 2021 als anachronisme – ook de varkenssector noteerde in 2019 behoorlijke bedrijfsresultaten.

Akkerbouw

In 2019 ging het familiaal arbeidsinkomen erop vooruit: van 35.279 euro in 2018 tot 40.551 euro in 2019. Ook wanneer de vergoeding voor eigen arbeid in rekening wordt gebracht, zien we dat het resultaat onder aan de streep positief is. Dat was in de jaren ervoor niet het geval. Vooral 2015 was op het gebied van netto-bedrijfsresultaat zeer slecht. De experts van het ministerie van Landebouw, die het rapport opstelden, verklaren het positieve jaarresultaat in de akkerbouw door het feit de opbrengsten harder stegen dan de kostenstijging.  

0

40 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

2 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Groenten onder glas

In de groenteteelt onder glas was de toename van de opbrengsten in 2019 ongeveer in evenwicht met de toename van de kosten. Het familiaal arbeidsinkomen kwam daardoor op 257.054 euro uit. Het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, voor het zesde jaar op rij, positief en kwam uit op 156.484 euro.

0

257 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

156 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Sierteelt onder glas

Ook deze sector boekt al jaren positieve resultaten, alhoewel deze in 2019 iets minder uitpakten dan het jaar ervoor. De kostendaling in 2019 was net niet voldoende om de opbrengstdaling te compenseren. Het familiaal arbeidsinkomen daalde hierdoor licht tot 131.376 euro. Na vergoeding voor eigen arbeid bleef het netto-bedrijfsresultaat met 47.808 euro in 2019 positief.

0

131 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

48 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Groenten in open lucht

In de sector groenten in open lucht bleven opbrengst en kosten in 2019 ongeveer constant en daalde het familiaal arbeidsinkomen licht tot 74.572 euro. Het netto-bedrijfsresultaat kwam uit op 13.802 euro. Dit is in ieder geval een pak beter dan in 2014, toen het netto-bedrijfsresultaat op −27.951 euro uitkwam.

0

74 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

13 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Fruit

De fruitteelt was in 2019 voor het eerst sinds jaren weer interessant. Door een forse toename van de opbrengsten in de fruitsector steeg het familiaal arbeidskomen in 2019 tot 142.474 euro. Waar 2017 en 2018 een negatief netto-bedrijfsresultaat lieten zien, pakte dat voor 2019 positief uit. Het netto-bedrijfsresultaat bedroeg 58.132 euro.

0

142 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

58 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Melkvee

De melkveehouderij bleef daarentegen kwakkelen. In de deze sector compenseerde de stijging van de opbrengst weliswaar de eveneens stijgende kosten, waardoor het familiaal arbeidsinkomen uitkwam op 65.680 euro. Dat was niet voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat negatief eindigde op -19.761 euro. Met uitzondering van 2017 was dit getal alle jaren vanaf 2014 negatief.

0

66 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

-20 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Vleesvee

In de vleesveesector bleven de opbrengsten in 2019 constant terwijl de kosten licht toenamen. Als gevolg daarvan daalde het familiaal arbeidsinkomen licht tot 10.634 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, ruim onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2019 neerkwam op -43.965 euro. Daarmee lijkt vleesvee de minst rendabele landbouwsector in 2019.

0

11 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

-44 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Varkens

Vooral voor de varkenssector anno 2021 lijkt het eeuwen geleden: 2019 was hun beste jaar in tijden. De sterke stijging van de opbrengsten in 2019 compenseerde ruimschoots de stijgende kosten waardoor het familiaal arbeidsinkomen steeg tot 198.247 euro. Dat was ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat sterk positief uitviel op 133.067 euro.

0

198 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

133 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Legpluimvee

In de legpluimveesector daalden in 2019 de opbrengsten meer dan de kosten. Daardoor nam het familiaal arbeidsinkomen fors af tot 185.649 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, toch ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2019 neerkwam op 106.082 euro.

0

186 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

106 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Slachtpluimvee

In deze sector stegen zowel de opbrengsten als de kosten in 2019, resulterend in een familiaal arbeidsinkomen van 169.121 euro. Ook het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, net als in de voorgaande jaren, positief en bedroeg 112.705 euro.

0

169 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2019

0

113 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2019

Meer weten? Je kan alle cijfers terugvinden op de website van Statistiek Vlaanderen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek