header.home link

Vogelgriep slaat toe bij kokmeeuwen, Natuurpunt wil noodscenario

22 mei 2023

Na de grote stern in 2022, slaat het vogelgriepvirus dit jaar toe in de broedkolonies van de kokmeeuwen. Dat meldt Natuurpunt. De kokmeeuw is een niet zeldzame watervogel, die tijdens het broedseizoen samentroept in kleine kolonies. Door de natte aard van die kolonies wordt het virus er makkelijk doorgegeven. Op sommige plaatsen zou al meer dan 20 procent van de lokale populatie gestorven zijn aan het virus.

Lees meer over:
kokmeeuwvogelgriep3

In de kolonies van de kokmeeuwen in Lokeren, Lier en de Waaslandhaven in Beveren, sterven grote aantallen vogels. Ze vallen door stuiptrekkingen uit de lucht, verdrinken in het water of sterven zelfs broedend op het nest met eieren. In Groot Molsbroek in Lokeren, waar 1.300 kokmeeuwparen broeden (zo'n tien procent van de Belgische populatie) werden al 600 dieren geruimd. In de groots te kolonie van het land - de Waaslandhaven telt ongeveer 5.000 paren - zouden sinds april al honderden dode kokmeeuwen geteld zijn.

In 2022 werden de kolonies van de grote stern getroffen door het virus. Op sommige plaatsen waar de kadavers niet regelmatig geruimd werden, stierven zo goed als alle volwassen vogels aan de ziekte.

Natuurpunt waarschuwt dat het virus niet alleen toeslaat bij pluimveehouders, maar dus ook wilde vogels. De natuurorganisatie wil een noodscenario waarin zowel de pluimveehouderijen als wilde vogels in één groot perspectief worden geplaatst, "anders blijven we dweilen met de kraan open".

Een ophokplicht voor hobbypluimveehouders bestaat nu nog niet "zelfs niet wanneer die zich spreekwoordelijk 'naast de kolonie' bevinden". Natuurpunt vraagt ook ondersteuning van eigenaars of beheerders van natuurgebieden waar het virus woedt. Waar het opruimen bij bedrijven gesubsidieerd wordt, moeten die gebieden dat zelf bekostigen.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek