header.home link

Satellietbeelden geven landbouwers indicatie over impact van droogte op gewasgroei

29 augustus 2022

Via satellietbeelden kunnen landbouwers de groei van hun gewassen beoordelen en die vergelijken met omliggende percelen. Die beelden worden door het Departement Landbouw en Visserij beschikbaar gesteld op het Geoloket Landbouw. “We roepen landbouwers ook op om hun verzamelaanvraag aan te passen wanneer het teeltplan door de droogte is gewijzigd”, zegt woordvoerder Nele Vanslembrouck.

Lees meer over:
geoloket satellietbeeld sentinel

Het gaat om alle satellietbeelden die eind juli werden verzameld. Het departement wijst erop dat het louter om ondersteunende informatie gaat, maar die informatie kan landbouwers wel helpen om de stand van hun gewassen te beoordelen. “Het laat landbouwers bijvoorbeeld toe om op een objectieve manier na te gaan of het gewas een groeiachterstand heeft ten opzichte van percelen in de buurt, maar ook of het gewas dor stond terwijl het eigenlijk nog volop in zijn groeifase had moeten zijn”, luidt het.

Gecombineerd met de vegetatie-index geven de satellietbeelden een indicatie van de fotosynthese, of met andere woorden, van de mate van groei van de gewassen die deze zomer op de percelen stonden. Het departement verduidelijkt dat de vegetatie-index voor elk perceel wordt weergegeven door middel van een rood cijfer: hoe hoger de waarde, hoe groener de kaart en hoe hoger de mate van fotosynthese van het gewas in groei. Lagere waarden geven een bruine kleur op de kaart en duiden dus op een lage mate van fotosynthese. Al kan een lage waarde er ook op duiden dat het gewas al geoogst was bij het nemen van de satellietbeelden.

satellietbeeld fotosynthese gewasgroei_Dep LV

Door de droogte hebben sommige landbouwers de afgelopen maanden hun teeltplan gewijzigd. Het Departement Landbouw en Visserij roept dan ook op om in dat geval de aangifte in de verzamelaanvraag aan te passen. “Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor percelen waar maïs die als korrelmaïs is aangegeven, alsnog als silomaïs zal geoogst worden, in combinatie met een aanvraag voor de pre-ecoregeling ‘Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland’. Het onderscheid tussen korrel- en silomaïs moet immers aangetoond worden, maar dat is niet nodig als er silomaïs is aangegeven in de verzamelaanvraag”, verduidelijkt Nele Vanslembrouck.

Bron: Eigen berichtgeving

In samenwerking met: Departement Landbouw en Visserij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek