header.home link

Droogte kostte veel vissen het leven in 2022

2 februari 2023

2022 was een jaar van ups en downs voor visliefhebbers. Terwijl er kansen gecreëerd werden voor zeldzame soorten, zoals de grote modderkruiper, zijn veel vissen vorig jaar ook het slachtoffer geworden van de droogte, die leidde tot lage waterstanden op veel plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Dat zegt Natuurpunt in een jaaroverzicht.

Lees meer over:
wateropenruimtescheldedroogte

Uit cijfers van het KMI was al gebleken dat 2022 het warmste jaar was sinds het begin van de metingen in 1833, op gelijke hoogte met 2020. Het was ook een erg droog jaar, met droogterecords in de maanden maart en juli.

Eén en ander had ook gevolgen voor de vissen. Vanaf mei begon de droogte zich te laten voelen. "Voor de eerste helft van 2022 lag het aantal gevallen van vissterfte al hoger dan in dezelfde periode van het recordjaar 2020", stelt Natuurpunt. Gegevens voor het volledige jaar zijn er niet, voegt Alain Dillen, visserijbioloog bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), toe, maar ook tijdens de zomer werd er nog heel wat vissterfte gemeld.

Lokale vissterfte

"Het was mogelijk een recordjaar als je kijkt naar het aantal wateren waar er vissen in de problemen kwamen", aldus Dillen. De droogte leidde op veel plaatsen tot problemen, in tegenstelling tot lokale vissterfte bij bijvoorbeeld een lozing. Zo stond het water erg laag in vele meanders in de Scheldevallei, en in het overzicht van Natuurpunt is er sprake van problemen op verschillende momenten van het jaar in bijvoorbeeld de Molenvijver in Elene (Oost-Vlaanderen), het kanaal in Brussel en in Ieper (West-Vlaanderen). En in augustus in het natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem (Limburg) "vonden wandelaars talloze palingen, baars, karpers, rietvoorn en snoek dood op de oever. Andere vissen komen aan het wateroppervlak naar adem happen."

Aan de goednieuwskant somt Natuurpunt een hele reeks lokale acties op, zoals het uitzetten van gekweekte grote modderkruipers op verschillende plaatsen. In Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant) wordt een visvijver omgevormd tot drie amfibieënpoelen, in de Brusselse haven worden vlotten geplaatst waaronder vissen kunnen schuilen om zich voort te planten en er worden vistrappen aangelegd in Bilzen en bij Hasselt.

Ten slotte nog een opvallende vangst: vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek vinden in augustus in hun fuiken, die ze in de Schelde uitzetten om het visbestand te bemonsteren, een meerval van ruim 1,20 meter lang en 15 kilogram zwaar.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek