header.home link

Nieuwe oproep Droogte Innovatie Fonds wil inspanningen rond water intensiveren

24 maart 2021

Het Droogte Innovatie Fonds, opgericht door het Limburgs provinciebestuur, lanceert een tweede projectoproep. “Het enthousiasme en de wil om rond ‘water en droogte’ te werken is er zonder twijfel”, reageert gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V). “Voor de vorige oproep mochten we – tijdens de korte tijd dat de oproep liep - alvast zeven projecten ontvangen. We gaan op dit elan verder.”

Lees meer over:

Vanuit het Limburgs provinciebestuur werd eind vorig jaar het Droogte Innovatie Fonds (DIF) opgericht. De focus binnen de projecten van het DIF ligt op samenwerking rond waterbesparende maatregelen, efficiënter waterverbruik en innovatieve ondersteunende systemen.

Sleutel ligt bij watergebruiker

De landbouwsector is één van de eerste en grootste slachtoffers van de droogte. “Reeds enkele jaren krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een al dan niet tijdelijk captatieverbod”, zegt Limburgs gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “Tegelijk zijn ze een deel van de oplossing. De sector heeft heel wat mogelijkheden qua waterbesparing, hemelwatergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen. De sleutel hiervoor ligt bij watergebruiker, hier dus de land- en tuinbouwers. Met een innovatieve aanpak  bestendigen zij de toekomst van hun bedrijf en leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan een evenwichtige waterbalans.”

Er worden vandaag - zowel op sectorniveau als door individuele landbouwers – al tal van initiatieven genomen om zo efficiënt mogelijk met de schaarse watervoorraden om te gaan. Het ‘Droogte Innovatie Fonds (DIF)’ spoort aan om die inspanningen te intensiveren en wakkert hiervoor de samenwerking tussen landbouwers en andere stakeholders verder aan. “Indien  we de watervoorraad  willen verzekeren en optimaliseren  zijn slimme investeringen en technologische innovaties nodig”, klinkt het.

Door de krachten te bundelen, valt er nog meer winst te halen uit zaken als buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, maar ook op het vlak van precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen

Inge Moors - Gedeputeerde van Landbouw

Volgens het Limburgs provinciebestuur liggen data en kennis liggen aan de basis van die innovaties. “Door de krachten te bundelen  versterken we onze inspanningen en kunnen we op veel grotere schaal opereren”, reageert Inge Moors. “Zo valt er nog meer winst te halen uit zaken als buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, maar ook op het vlak van precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen.”

Eerst projecten goedgekeurd

De eerste projecten die de waterbeschikbaarheid voor de landbouw moeten aanpakken zijn vorige maand goedgekeurd. “Het provinciebestuur voorziet vijf jaar lang 250.000 euro”, klinkt het.

De Bodemkundige Dienst van België VZW onderzoekt het gebruik van subirrigatie op het netwerk van de Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (CIRO). Hiervoor wordt water uit de grindplassen aan de Maas gepompt dat via een 80 kilometer leidingnetwerk wordt verdeeld. Zo kan circa 2.200 hectare worden beregend. Dit gebeurt bijna uitsluitend met haspel en waterkanon. Om de druk op het CIRO-netwerk te verlagen, wordt nu een uitgebreid proefveld aangelegd waarbij een irrigatiesysteem met ondergrondse druppelleidingen wordt ingezet.

Het andere project wordt uitgevoerd door pcfruit vzw. Dat zal in samenwerking met de twee andere Limburgse praktijkcentra, PIBO-campus vzw en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), en de Watering van Sint-Truiden het potentieel van verschillende lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag evalueren. Op dit moment blijft de praktische en financiële haalbaarheid en rentabiliteit van een bepaalde maatregel voor de land- en tuinbouwer immers vaak nog onduidelijk. Dit project moet uitmonden in een instrument dat individuele land- en tuinbouwers snel en duidelijk toont welke maatregelen op hun bedrijf van toepassing kunnen zijn.

De projecten dragen niet alleen bij aan de land- en tuinbouw maar aan de gehele leefbaarheid

Inge Moors - Gedeputeerde van Landbouw

Nieuwe zoektocht naar innovatie projecten

De tweede projectoproep start nu en nieuwe projectvoorstellen kunnen worden aangemeld tot en met vrijdag 21 mei 2021. “We hebben er alle vertrouwen in dat we opnieuw kwalitatieve projecten met een innovatieve inslag én een potentiële impact voor de Limburgse land- en tuinbouw mogen verwachten”, zegt Inge Moors. “Het draagt niet alleen bij aan de land- en tuinbouw maar aan de gehele leefbaarheid.”

Een jury met vertegenwoordigers van Agropolis, UHasselt, het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, de provinciale diensten Landbouw en Platteland en Water en Domeinen en weerman Ruben Weytjens zal de ingediende projecten beoordelen en de deputatie over de financiële ondersteuning adviseren.

Het volledige reglement is samen met de inschrijvingsmodaliteiten terug te vinden op http://www.limburg.be/DIF.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek