header.home link

Webinar: ILVO-onderzoek voor producties rundvee met aandacht voor emissies

donderdag, 14 januari 2021
Online, Scheldeweg 68, 9090 Melle, België
ILVO
Schrijf je in event.event register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY1nLQSGT1NIQEjbT3Kj1CAVxftL4O2cE2IJ-gNhyzLSQDbQ/viewform

In de serie van vijf Webinars van het Pluimveeloket, Varkensloket en Rundveeloket, vindt op 14 januari 2021, van 11u tot 12u, het vijfde Webinar plaats.

Dit zal gaan over optimale productie met minimale emissies in de rundveehouderij en wat ILVO hierin te bieden heeft.

Drie hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.

  • Minder eiwit in het rantsoen: Impact op de ammoniakemissie en dierprestaties van vleesvee.

  • De supplementatie van bestendige aminozuren in een laag eiwit rantsoen voor melkvee.

  • Methaan emissie van melkvee bij begrazing.

Achteraf is er uiteraard ook ruimte voor vraagstelling aan onze experts. Iedereen is welkom om mee te volgen!

Ter info:

U krijgt voordien een link via mail toegestuurd waarmee u kan deelnemen aan het Webinar.

Schrijf je in event.event register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY1nLQSGT1NIQEjbT3Kj1CAVxftL4O2cE2IJ-gNhyzLSQDbQ/viewform

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek