header.home link

Webinar: Hoe werkt ILVO mee aan een futureproof pluimveehouderij?

donderdag, 10 december 2020
Online, Scheldeweg 68, 9090 Melle, België
ILVO
Schrijf je in event.event register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY1nLQSGT1NIQEjbT3Kj1CAVxftL4O2cE2IJ-gNhyzLSQDbQ/viewform

In de serie van vijf Webinars van het Pluimveeloket, Varkensloket en Rundveeloket vindt op 10 december 2020, van 11u tot 12u, het derde Webinar plaats. Dit zal gaan over hoe ILVO meewerkt aan een futureproof pluimveehouderij.

Twee hoofd-onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp besproken wordt door een andere expert.

  • Fosforbehoefte van de senior leghen.

  • Strooiseltype bij vleeskuikens: effect op dierprestaties en ammoniak.

Achteraf stelt men ook nog een nieuw project voor.

Achteraf is er uiteraard ook ruimte voor vraagstelling aan onze experts. Iedereen is welkom om mee te volgen!

Ter info:

U krijgt voordien een link via mail toegestuurd waarmee u kan deelnemen aan het Webinar.

Schrijf je in event.event register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY1nLQSGT1NIQEjbT3Kj1CAVxftL4O2cE2IJ-gNhyzLSQDbQ/viewform

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek