header.home link

Studienavond Voedergewassen en Veehouderij

woensdag, 25 januari 2023
Vergaderzaal Avowest, Schipvaartweg 10, 8970 Poperinge, België
Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving
Schrijf je in event.event register at https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMzcwTkRVV1RYM1JVOTQ5N1BIRkk0RVVJUy4u

Programma

19u45: Start registratie fytolicentie 20u00: Verwelkoming 20u05: LCV-actueel met onder andere aandacht voor:

 • Méteil - mengteelt met vele gezichten.

  • Rassenproeven en afrijping maïs in een gewijzigd klimaat.

  • Hittestress in maïskuilen.

  • Hoe ritnaalden bestrijden in maïs.

  • Actualiteiten rond knolcyperusbestrijding in maïs.

  • Rassenproeven veldbonen en het vervoederen van veldbonen.

  Ellen Versavel, Inagro

21u00: Nieuwe vereisten binnen IPM

Marleen Delanoy, Departement Landbouw en Visserij

22u00: Actualiteiten rond onkruidbestrijding in maïs.

Joos Latré, HoGent

22u50: Vraagstelling en slotwoord.

Deze studieavond komt in aanmerking voor bijscholing fytolicentie.  Breng je identiteitskaart mee! 

Schrijf je in event.event register at https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMzcwTkRVV1RYM1JVOTQ5N1BIRkk0RVVJUy4u

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek