header.home link

Studienamiddag Voedergewassen en Veehouderij

woensdag, 25 januari 2023
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland, Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, België
Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving
Schrijf je in event.event register at https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMjhBT0E3MlhKUVBRNUpCWVA5TzNCVzFMSS4u

PROGRAMMA 

13u30: Verwelkoming

Peter Vande Moortele, LTCW

13u35: LCV-actueel met onder andere aandacht voor:

  • Méteil - mengteelt met vele gezichten.

  • Rassenproeven en afrijping maïs in een gewijzigd klimaat.

  • Hittestress in maïskuilen.

  • Hoe ritnaalden bestrijden in maïs.

  • Actualiteiten rond knolcyperusbestrijding in maïs.

  • Rassenproeven veldbonen en het vervoederen van veldbonen.

  • Nieuwigheden binnen IPM.

Ann Schellekens, Hooibeekhoeve

15u00: Pauze 15u10: Het nieuwe GLB: ecoregelingen en agromilieumaatregelen voor de voedergewassen.

Marleen Delanoy, Departement Landbouw en Visserij  

16u30: Slotwoord

Peter Vande Moortele, LTCW

 

Schrijf je in event.event register at https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fpSgi0A76kSiQywvWi1fkozyVq5CQLZDmdgcOTCJzb5UMjhBT0E3MlhKUVBRNUpCWVA5TzNCVzFMSS4u

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek