header.home link

Studiemiddag Rundvee-onderzoek @ ILVO

dinsdag, 30 mei 2023
ILVO Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle, België
ILVO
Schrijf je in event.event register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPI9ymyTWagtv-vR8ZEZ1jIsmH01zIYQ0LLPadRl56i3G7eA/viewform

Tijdens deze studiemiddag stellen ILVO-onderzoekers de (tussentijdse) resultaten voor van het recent en lopend rundvee-onderzoek. In twee parallelle keuze-sessies wordt dieper ingegaan op diverse thema's: jongvee-opfok, biestkwaliteit, stikstofefficiëntie, methaanemissies, graskwaliteit en veredeling, ... Schrijf je tijdig in voor de thema's van je voorkeur!

Programma

13u15 Ontvangst

13u30

Keuzesessie 1

 • Optie 1: Grasland - Plenair

  • Melkvee en rietzwenkgras, een blik op de eerste resultaten van het KLIMGRAS project (Maarten Cromheeke)

  • Optimaliseren van de eiwitkwaliteit en stikstofefficiëntie van grasland (Project EKOPTI) (Tine Van den Bossche)

  • Beweiden als methaanreductiemaatregel: effect op methaanemissies en melkproductie (Project Grastech) (Tim Van De Gucht)

 • Optie 2: Workshop jongvee (Maryline Lamérand)

  • Jongveetool

  • ILVO Rantsoentool Jongvee

14u45 Pauze

15u00

Keuzesessie 2

 • Optie 1: Jongvee - Plenair

  • Pasteurisatie van biest: go of no-go? (Ilke Van Hese)

  • Optimaliseer de groei van uw jongvee dankzij herziene behoeftenormen voor Holstein vaarzen! (Project JongLeven) (Maryline Lamérand)

  • Beïnvloedt de groeisnelheid van een vaars haar (1ste) melkmarathon? (Project JongLeven) (Maryline Lamérand)

 • Optie 2: Proefveldbezoek (Mathias Cougnon)

  • Veredeling van voedergrassen

  • Onderzoek en de teelt van rietzwenkgras en grasklaver

16u30 Einde

Schrijf je in event.event register at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPI9ymyTWagtv-vR8ZEZ1jIsmH01zIYQ0LLPadRl56i3G7eA/viewform

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek